Do čiste energije z obnovljivimi viri in energetsko učinkovitostjo 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Podnebne spremembe so posledica izpustov toplogrednih plinov v ozračje. EU želi izpuste zmanjšati z uporabo obnovljivih virov in varčnejšo porabo energije. Preverite, kako.

Delež obnovljivih virov v porabi energije v EU se je v letu 2015 povzpel na 16,7 odstotka. ©AP Images/European Union-EP  

Ukrepi proti podnebnim spremembam, zmanjševanje odvisnosti EU od tujih dobaviteljev energije in podpora državljanom pri proizvodnji njihove lastne zelene energije so glavni poudarki zakonodajnih predlogov Evropske komisije za čistejšo energijo v EU iz leta 2016.


Parlament je zakonodajo potrdil novembra 2018.


 

Obnovljivi viri energije

 

Delež obnovljivih virov v porabi energije v EU se je iz 8,5 odstotka leta 2004 v letu 2015 povzpel na 17 odstotkov leta 2016. EU bo tako predvidoma dosegla svoj cilj 20-odstotnega deleža obnovljivih virov v celotni porabi energije do leta 2020.

 

Po novih pravilih naj bi se ta delež do leta 2030 zvišal na 32 odstotkov.

 

EU bo državljanom z novo zakonodajo tudi omogočila, da sami proizvajajo, hranijo in porabljajo energijo iz obnovljivih virov, ne da bi pri tem plačevali dajatve in davke.

 

Energetska učinkovitost

 

Parlament in Svet EU sta se sporazumela tudi o zavezujočem cilju, v skladu s katerim bo morala EU do leta 2030 porabo energije zmanjšati za 32,5 odstotka. To ne bo le zmanjšalo izpustov, ampak tudi znižalo stroške uvoza energije, ki trenutno znašajo 350 milijard evrov letno.

 

Med največje porabnike energije v EU spadajo stavbe: za ogrevanje, hlajenje in druge dejavnosti gre v EU 40 odstotkov vse porabljene energije. Pri tem je kar 75 odstotkov stavb v EU energetsko neučinkovitih.

 

Parlament je zato aprila 2018 podprl zakonodajo o energetski obnovi stanovanjskih in drugih stavb, kar bo povečalo njihovo energetsko učinkovitost. Cilj je, da v letu 2050 stavbe v EU v ozračje skoraj ne bi več izpuščale toplogrednih plinov in bi bile energetsko nevtralne, t.j. proizvedle bi toliko energije, kot bi je porabile.

 

Parlament je tudi že potrdil zakonodajo, ki poenostavlja oznake za energetsko učinkovitost hišnih aparatov, od sesalnikov in hladilnikov do televizij in svetilk. Potrošniki lahko tako lažje izberejo energetsko učinkovite naprave.Parlament in države EU so se sicer dogovarile še o pravilih za nadzor nad uresničevanjem ciljev energijske politike.

 

Dejavnosti Parlamenta na področju podnebnih sprememb in energije lahko spremljate v zbirki prispevkov.