Zgodovina pogajanj o podnebni politiki (infografika) 

 
 

Izpusti toplogrednih plinov so odgovorni za podnebne spremembe, ki imajo včasih katastrofalne posledice. Države sveta so se izziva lotile s podnebnimi sporazumi.

Decembra 2015 so države na mednarodni konferenci o podnebju v Parizu sprejel sporazum, ki vsaki od njih nalaga zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

 

EU se je zavezala, da bo svoje izpuste do leta 2030 v primerjavi z letom 1990 zmanjšala za najmanj 40 odstotkov.

 

Več o podnebni politiki EU in prioritetah Parlamenta