Podnebne spremembe: kako EU uresničuje cilje podnebne politike 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

EU si je zadala cilj, da do leta 2020 bistveno zmanjša izpuste toplogrednih plinov. Preverite, kakšen je napredek.

Ukrepanje proti podnebnim spremembam je ena izmed prednostnih nalog EU, ki se je zavezala številnim ciljem in sprejela mnoge ukrepe za znižanje izpustov toplogrednih plinov. Kaj je dosegla in kaj povedo številke?


Podnebni cilji za leto 2020

Cilji EU za 2020 so bili določeni v podnebno-energetskem svežnju leta 2008. Med drugim se je EU zavezala, da bo do leta 2020 svoje izpuste toplogrednih plinov znižala za 20 odstotkov v primerjavi z letom 1990.

Leta 2018 so bili izpusti toplogrednih plinov v EU že 23,3 odstotka nižji kot leta 1990, kar kaže, da bo cilj za leto 2020 dosežen. Vendar bo glede na zadnje napovedi držav članic, ki v projekcijah upoštevajo trenutno veljavne ukrepe, do leta 2030 zmanjšanje le 30-odstotno. Cilj EU za 2030, zastavljen leta 2008, je 40-odstotno zmanjšanje emisij glede na 1990, Parlament pa si prizadeva za še bolj ambiciozen cilj, 55-odstotno zmanjšanje.

Novembra 2019 je Parlament razglasil izredne podnebne razmere in pozval Komisijo, naj vse predloge pripravlja v skladu s ciljem, da se globalno segrevanje ustavi pri 1,5 °C in zagotovi, da se izpuste toplogrednih plinov znatno zmanjša.

V odziv na to je nova Komisija predstavila evropski zeleni dogovor, načrt za Evropo s ciljem, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina.


Izpusti toplogrednih plinov v EU  

Za doseganje ciljev za leto 2020 je EU sprejela ukrepe na različnih področjih.

Energetika in industrija

Za znižanje izpustov iz sektorjev energetike, industrije in letalstva - odgovorni so za okoli 40 odstotkov vseh evropskih izpustov - je EU vzpostavila sistem trgovanja z izpusti (ETS)


Med letoma 2005 in 2018 so se izpusti iz elektrarn in tovarn v sistemu ETS zmanjšali za 29 odstotkov, kar je bistveno več od cilja za leto 2020, ki je bil 23 odstotkov.


Nacionalni cilji: Od kmetijstva do odpadkov

Za znižanje izpustov do leta 2020 iz sektorjev, kot so stavbe, kmetijstvo, transport (ne pa tudi letalstvo) in ravnanje z odpadki, je EU sprejela odločitev, s katero je državam članicam naložila nacionalne cilje za znižanje izpustov.

Izpusti iz omenjenih sektorjev so bili leta 2018 v primerjavi z letom 2005 nižji za 11 odstotkov, cilj za 2020 pa je bil 10-odstotno zmanjšanje.

SL_Climate change emissions target_SL_climate change target 2.png