Izpusti toplogrednih plinov ladij in letal: dejstva in številke (infografika) 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Izpusti toplogrednih plinov letal so se v preteklih dveh desetletjih več kot podvojili, povečali so se tudi izpusti ladij. Več izveste v naši infografiki.

Čeprav mednarodni letalski in ladijski promet skupaj prispevata le 3,5 odstotka celotnih izpustov toplogrednih plinov v EU, pa ta dva sektorja predstavljata najhitreje rastoči kategoriji izpustov izpustov, ki prispevajo k podnebnim spremembam.

K temu pripomore rast prometa zaradi vse večjega števila potnikov (letalstvo) in tovora (ladje). Evropski in svetovni ukrepi za zmanjševanje škodljivih izpustov toplogrednih plinov so ta dva hitro rastoča prometna sektorja sicer zajeli šele pred kratkim.

Evropski parlament je v resoluciji, sprejeti pred podnebno konferenco Združenih narodov COP25, pozval k ambicioznejšim ukrepom za zmanjševanje izpustov v mednarodnem letalskem in ladijskem prometu, denimo s krepitvijo tržnih ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov.


Več podatkov o podnebnih spremembah

Infografika: Izpusti toplogrednih plinov iz prometa, vključno z letalstvom in ladijskim prometom, kot del celotnih izpustov EU.  

Najhitrejša rast izpustov: ladje in letala

Izpusti iz mednarodnega letalskega in ladijskega prometa so se v zadnjih dveh desetletjih močno povečali. Letalski promet tako danes prispeva 130 odstotkov več izpustov kot leta 1990, ladijski pa 32 odstotkov. Ta dva načina prevoza sta zabeležila tudi največjo rast v sektorju transporta, ki je sicer edini sektor v Evropi, v katerem so se izpusti od leta 1990 do danes povečali.

Kljub številnim tehnološkim izboljšavam, ki pripomorejo k boljšemu izkoristku goriva, bodo zaradi rasti prometa izpusti iz letalskega sektorja po predvidevanjih leta 2050 kar sedem- do desetkrat večji, kot so bili leta 1990. Izpusti iz ladijskega prometa naj bi se v tem obdobju povečali kar do 250 odstotkov.

Infografika: Izpusti toplogrednih plinov po sektorjih skozi čas  

Več potnikov in trgovine pomeni več prometa

Izpusti toplogrednih plinov iz ladij in letal so v veliki meri odvisni od rasti prometa. Število letalskih potnikov v EU se je od leta 1993 do danes potrojilo, prav tako pa se je v zadnjih desetletjih znatno povečal ladijski promet.

Ljudje so zaradi okoljevarstvenih pomislekov vedno bolj pozorni na ogljični odtis, ki ga puščajo prevozna sredstva. Če vas zanima, kakšen ogljični odtis bo pustila vaša naslednja pot z letalom, lahko to enostavno izračunate s spletno aplikacijo.

Povezane vsebine: Raziskava javnega mnenja Eurobarometer na temo podnebnih sprememb (april 2019)

Infografika: Število letalskih potnikov v EU  

Kaj je EU naredila za zmanjševanje izpustov?

Evropska unija je uvedla ukrepe za zmanjševanje izpustov iz letalstva v okviru sistema za trgovanje z emisijami.

Evropska unija prav tako tesno sodeluje z Mednarodno organizacijo za letalstvo, s katero želi vzpostaviti globalno shemo obvladovanja emisij, imenovano Corsia. Ta predvideva, da bi letalske družbe povečane izpuste toplogrednih plinov uravnotežile z investicijami v zelene projekte, kot je na primer pogozdovanje.

16. septembra je Evropski parlament glasoval v prid vključitvi prevoza tovora z ladjami v evropski sistem trgovanja z emisijami in za določitev zahtev, ki bodo prevozna podjetja zavezale k zmanjšanju izpustov CO2 za vsaj 40 odstotkov do leta 2030.

Evropski poslanci so mnenja, da izhodiščni predlog Evropske komisije glede posodobitve predpisov o nadzoru izpustov CO2 in porabe goriva velikih ladij, ki bi te predpise uskladil z globalnimi, v luči nujnega razogljičenja vseh sektorjev gospodarstva ni bil dovolj ambiciozen.

Doslej EU ni podajala nobenih zahtev, da je treba zmanjšati ogljični odtis ladij.