Da ne bi bilo treba izbirati med zasebnim življenjem in kariero 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Evropski parlament glasuje o zakonodaji, ki staršem in skrbnikom omogoča prožnejše iskanje ravnotežja med družinskimi in poklicnimi dejavnostmi.

Fleksibilnejši pogoji dela in možnost koriščenja starševskega in skrbniškega dopusta so korak k prijaznejši in bolj socialni Evropi, saj staršem in skrbnikom omogočajo nadaljevanje kariere in poklicnega življenja, brez potrebe po izbiranju med enim ali drugim.


Ravnotežje med delom in družino

Stopnja zaposlenosti žensk v EU je namreč 66,5 odstotkov, kar je znatno manj od stopnje zaposlenosti moških, ki znaša 78 odstotkov. Ta razlika je posledica dejstva, da ženske zaradi družinskih obveznosti opravljajo delo s krajšim delovnim časom, velikokrat morajo svojo kariero tudi prekiniti. To se nato odrazi v razlikah v plačilu in pokojninah.

Evropski poslanci 4. aprila glasujejo o predlogu nove zakonodaje, ki naslavlja ravnotežje med življenjem in delom. Spodbuja aktivno participacijo žensk na delovnem mestu in ponuja več vzpodbud, da starševski dopust koristijo tudi očetje.


SL_working_conditions  

Glavni poudarki novih pravil

Zakonodaja predlaga naslednje minimalne standarde za starševske, očetovske in skrbniške dopuste:

  • Najmanj 10 delovnih dni plačanega starševskega dopusta za očete ob porodu, plačanega vsaj toliko, kot bolniški dopust.
  • Pravica do najmanj štirimesečnega starševskega dopusta, od tega vsaj dva meseca neprenosljivega. Višino plačila neprenosljivega dopusta določi vsaka država sama.
  • Pravica do petih dni plačanega dopusta za skrbnike, ki skrbijo za resno bolne ali odvisne sorodnike.
  • Več možnosti za prilagodljive delovne pogoje in delo od doma za starše.

Po potrditvi v parlamentu se morajo z zakonodajo strinjati tudi države (Svet EU). Potem imajo države dve leti časa, da pravila prenesejo v domačo zakonodajo.


Drugi projekti EU za zaščito delavcev


EU že nekaj časa sistematično izboljšuje pogoje dela. Nedavno je Evropski parlament potrdil zakonodajo, ki staršem omogoča lažje kombiniranje službenih obveznosti in družine. Prav tako je spremenil direktivo o napotenih delavcih tako, da bo ščitila delavce in preprečila nepošteno konkurenco med njimi.


EU tudi določa minimalne standarde glede delovnega časa, zdravja in varnosti pri delu in socialne varnosti za ljudi, ki delajo v drugi evropski državi.