Boljši delovni pogoji za vse: ravnovesje med prožnostjo in varnostjo  

 
 

Deli to stran: 

Parlament želi, da bi vsi delavci uživali minimalne pravice glede delovnih pogojev, tudi tisti z nestandardnimi pogodbami.

Enrique Calvet Chambon 

Poslanci Evropskega parlamenta so potrdili uvedbo novih minimalnih pravic glede delovnih pogojev, vključno z dolžino poskusne dobe, delovnim časom in omejevalnimi pogodbami. V pravilih je tudi določeno, da morajo vsi novi zaposleni, vključno s tistimi z atipičnimi pogodbami in z netradicionalnimi zaposlitvami, dobiti popolne in vključujoče informacije o svojih odgovornostih in delovnih pogojih. Države bodo te principe prenesle v domačo zakonodajo v roku treh let.


Več o tem lahko izveste v intervjuju z avtorjem poročila, španskim poslancem v skupini ALDE Enriquejem Calvetom Chambonom.


Zaradi vse večje prožnosti in digitalizacije trga dela so se pojavile nove in nestandardne oblike zaposlitve. Kakšni so koristi in izzivi tega trenda?

Nove tehnologije in digitalizacija ustvarjajo nove oblike zaposlitev, celo novo pojmovanje dela, poleg tega pa postavljajo na preizkušnjo trge dela, meje pravil o delovnem pravu in socialnem varstvu. Koristi prožnejših, bolj domiselnih in prilagodljivejših oblik zaposlitev so lahko številne. Jasno je, da želi Evropa preprečiti izkoriščanje in nezadostno zaščito, ki nista skladna z evropskim socialnim modelom, zlasti pri novih in nestandardnih oblikah dela. Skratka, vzpostavljamo ravnovesje med prožnostjo in zaščito delavcev.

Nove tehnologije in digitalizacija ustvarjajo nove oblike zaposlitev, celo novo pojmovanje dela, poleg tega pa postavljajo na preizkušnjo trge dela, meje pravil o delovnem pravu in socialnem varstvu

Enrique Calvet Chambon 

Pri novih poslovnih modelih ni povsem jasno, ali so delavci samozaposleni ali zaposleni. Se bodo nova pravila uporabljala tudi za platforme, kot sta Uber in Deliveroo?

Nova pravila bodo veljala za delavca, ki opravlja plačano delo pod vodstvom druge osebe, ki ga nadzoruje in od katere je odvisen. Področje uporabe bo zajemalo tudi delavce omenjenih platform. Lahko bi celo rekli, da so prav ti delavci navdihnili oblikovanje te direktive. Kar zadeva samozaposlitev pa je parlament izrecno izključil dejansko in prostovoljno samozaposlene osebe. To stališče sem zastopal tudi v pogajanjih s Svetom.


Kaj se bo v primerjavi s sedanjimi pravili spremenilo?

Nova direktiva določa univerzalne minimalne socialne pravice v Evropi, to je velika novost. Omenjene pravice predstavljajo izhodiščno točko za evropski trg dela. Še posebej bi rad opozoril na časovno omejitev poskusne dobe, ki v splošnem ne sme biti daljša od šestih mesecev; pravico do dela za druge delodajalce s prepovedjo tako imenovanih „klavzul o ekskluzivnosti“ oziroma „nezdružljivosti“ in pravico do pogodbeno zagotovljenega brezplačnega usposabljanja v delovnem času. Prav tako je pomembna pravica do posebnih jamstev, ki zagotavljajo minimalno predvidljivost oblik zaposlitve, ki zaradi svoje narave niso zelo predvidljive, na primer pri pogodbi o „delu na zahtevo“.

V zvezi z delom na zahtevo je Evropski parlament sedaj zagotovil, da so delavci plačani tudi v primeru, ko so zajamčene ure odpovedane po dogovorjenem roku.


Pogovor je bil prvič objavljen 15. novembra 2018 in dopolnjen 16. aprila 2019, po sprejetju pravil v Evropskem parlamentu. Več informacij o tej temi lahko najdete v pregledu evropskih ukrepov za izboljšanje pogojev dela in pravic delavcev.