Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: pomoč presežnim delavcem 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Parlament je posodobil sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je sedaj bolj dostopen in prilagojen ukrepanju ob globalnih krizah.

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je eden izmed instrumentov EU za boj proti brezposelnosti. Globalizacija lahko povzroča znatne strukturne spremembe svetovnega trgovanja, kar lahko povzroči odpuščanja.

EU je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (EGF) ustanovila leta 2006 za pomoč ljudem, ki so izgubili zaposlitev zaradi procesov globalizacije ali gospodarskih posledic velikih kriz, kot je pandemija covida-19.

Gre za krizni solidarnostni sklad, ki sredstva mobilizira po potrebi. Sklad sofinancira projekte in izobraževanja, ki delavcem pomagajo najti novo zaposlitev ali začeti lastno poslovno pot.

Več: Kaj EU počne za odpravljanje negativnih posledic globalizacije?

Poslanci so zagotovili naslednje spremembe sklada za prilagoditev globalizaciji: 
  • Prošnja za sredstva je mogoča pri 200, ne več 500 odpuščenih delavcih 
  • Možnost enkratnega vložka v višini 22 tisoč evrov za odprtje podjetja ali omogočanje zaposlenim, da prevzamejo podjetje 
  • Sredstva za varstvo otrok, ko se iskalci dela udeležijo usposabljanja ali iščejo delo 

Ozadje 


Evropski parlament je 16. januarja 2019 potrdil nov sveženj predpisov za delovanje sklada po letu 2020, ki je prinesel nekaj sprememb in povečan obseg pomoči v primeru večjih odpuščanj, povezanih z digitalizacijo, avtomatizacijo in prehodom na brezogljično gospodarstvo. Po uspešnih pogajanjih s Svetom decembra 2020 so evropski poslanci potrdili uredbo na plenarnem zasedanju aprila 2021. 


Sklad bo ključno pripomogel odpuščenim delavcem v teh težavnih časih. Sedaj je bolje opremljen za to, da se nam pomaga spopasti s prihodnjimi izzivi in bo pokrival vse tipe presežnosti, ki so posledica preoblikovanja.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litva) 

Poročevalka