Infografika: Več pravic za delavce v nestandardnih delovnih razmerjih  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Preverite, kako evropska pravila zagotavljajo boljše pogoje dela in povečujejo pravice delavcev v nestandardnih delovnih razmerjih

Evropski parlament je 16. aprila 2019 potrdil pravila o zagotavljanju minimalnih pravic vseh zaposlenih delavcev. Zakonodaja prinaša dodatne pravice najranljivejšim skupinam zaposlenih, kot na primer delavcem z nestandardnimi pogodbami in zaposlenim preko platform, ki nimajo določenega delovnega časa.


Pravila zagotavljajo bolj transparente in predvidljive pogoje dela. Tako na primer zahtevajo jasno določen čas trajanja preizkusne dobe, določen delovni čas in brezplačna usposabljanja za veščine, ki so potrebne za opravljanje dela. Pravila tudi predvidevajo, da delodajalec, pri katerem delavec ni zaposlen za poln delovni čas, delavcu v preostalem času ne sme prepovedati opravljanja dela za drugega delodajalca. Prav tako določajo, da mora delavec ob zaposlitvi najkasneje v roku enega tedna prejeti informacije o ključnih delovnih nalogah. Ta pravila predstavljajo pomemben korak k socialni in pravični Evropi.


Več o novih pravilih v spodnji infografiki.


Pregledni in predvidljivi pogoji dela v EU  

Fleksibilna zaščita


Digitalizacija in novi poslovni modeli na trg dela prinašajo velike spremembe. Zaposlitve za določen delovni čas ter plačilo zunanjih sodelavcev glede na opravljene projekte pogosto zamenjujejo klasične in dolgoročne načine zaposlitve, kar delodajalci imenujejo nestandardne in nove oblike delovnih razmerij.


Že leta 2016 je bila v Evropi ena izmed štirih zaposlitev sklenjena v obliki nestandardnih delovnih razmerij. Trg dela zahteva fleksibilnost, vendar pa ta ne sme biti izgovor za odsotnost minimalnih standardov zaščite delavcev. Nedavno uvedena pravila so namenjena prav temu.Drugi projekti EU za zaščito delavcev


EU že nekaj časa sistematično izboljšuje pogoje dela. Nedavno je Evropski parlament potrdil zakonodajo, ki staršem omogoča lažje kombiniranje službenih obveznosti in družine. Prav tako je spremenil direktivo o napotenih delavcih tako, da bo ščitila delavce in preprečila nepošteno konkurenco med njimi.


EU tudi določa minimalne standarde glede delovnega časa, zdravja in varnosti pri delu in socialne varnosti za ljudi, ki delajo v drugi evropski državi.Več