Ambiciozna evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2021-2030 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 
©Industrieblick/AdobeStock  

Evropska komisija je upoštevala predloge Parlamenta in pripravila ambiciozno evropsko strategijo za obdobje 2021-2030.

Evropski parlament se je zavzel za vključujočo družbo, ki varuje pravice ljudi z invalidnostmi in v kateri ni diskriminacije.


Junija so poslanci sprejeli resolucijo, v kateri so predstavili svoje prioritete glede nove evropske strategije o invalidnosti za obdobje po letu 2020, ki gradi na Evropski strategiji o invalidnosti 2010-2020.

Marca 2021 je Evropska komisija sprejela strategijo o pravicah oseb z invalidnostmi za obdobje 2021-2030, ki upošteva ključna priporočila Parlamenta:

  • opredelitve pravic oseb z invalidnostmi naj se vključujejo v vse politike in področja,
  • ukrepi za okrevanje in blaženje naj zagotovijo, da ljudje z invalidnostmi ne bodo neproporcionalno na slabšem zaradi zdravstvenih kriz, kot je covid-19,
  • osebam z invalidnostmi se mora omogočiti enak dostop do zdravstva, zaposlitev, javnega prevoza, domovanj,
  • zagotovita naj se izvajanje in nadaljnji razvoj pilotnega projekta evropske kartice za invalide, ki omogoča vzajemno prepoznavanje statusa invalidnostmi med državami in invalidom lajša potovanja,
  • Osebe z invalidnostmi, njihove družine in organizacije so bile vključene v dialog in bodo vključene v proces izvedbe.
  Osebe z invalidnostmi v Evropi 
  • Glede na ocene je v EU 87 milijonov oseb z invalidnostmi. 
  • Med ljudmi z invalidnostmi, starih med 20 in 64 let, je zaposlenih 50,8 odstotka, medtem ko je med osebami brez invalidnosti zaposlenih 75 %. 
  • 28,4 odstotkov oseb z invalidnostmi v EU tvega revščino ali socialno izključenost, v splošni populaciji je ta delež 17,8 %. 
  Moški med delom v trgovini s protezami za okončine. ©Hedgehog94/AdobeStock  

  Ukrepi EU glede invalidnosti do sedaj

  Evropska strategija o invalidnosti je bila sprejeta z namenom, da se pričnejo izvajati določila konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

  Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov 
  • Mednarodni pravno zavezujoč sporazum o človekovih pravicah, ki postavlja minimalne standarde za zaščito ljudi z invalidnostmi.  
  • Potrdile so ga tudi EU in vse države članice. 
  • Tako EU kot države članice so, odvisno od njihovih zmožnosti, dolžne izvajati obveznosti.  

  Med konkretnimi pobudami, ki so bile zagnane zahvaljujoč konvenciji, je evropska direktiva o dostopnosti, ki zagotavlja, da je več izdelkov in storitev, kot so pametni telefoni, tablice, bankomati in e-knjige, dostopnih invalidom.


  Z direktivo o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja so ljudje z invalidnostmi dobili lažji dostop do spletnih podatkov in storitev, saj morajo biti spletne strani in aplikacije, ki jih upravlja javni sektor, na primer bolnišnice, sodišča ali univerze, ustrezno dostopne.


  Program študijske izmenjave Erasmus+ spodbuja mobilnost udeležencev z invalidnostmi.

  EU je tudi izboljšala dostop do transporta in pravice potnikov za ljudi z invalidnostmi.


  Več o politikah EU za bolj socialno Evropo.