Boljši delovni pogoji za voznike tovornjakov po vsej EU 

 
 

Namen nove evropske zakonodaje o cestnem prometu je boj proti nelojalni konkurenci v sektorju cestnega prevoza blaga in hkrati izboljšanje pogojev za voznike.

Poslanci so na plenarnem zasedanju 8. julija potrdili sveženj o mobilnosti, ki ga je junija sprejel parlamentarni odbor za promet. Parlament in predsedstvo Sveta sta dosegla začasni dogovor decembra 2019, Svet jih je potrdil 7. aprila.

Novi predpisi bodo povečali učinkovitost zakonodaje na treh ključnih področjih: napotitvi voznikov v mednarodnem prometu, kabotaži in času za počitek voznikov.

EU že regulira ta področja, vendar so zaradi vrzeli v predpisih in težav pri izpolnjevanju zakonodaje države EU sprejele različne predpise. Novi predpisi bodo zagotovili jasen in skupni okvir za sektor cestnega prevoza.

V nadaljevanju je pregled treh glavnih elementov svežnja.

Preverite, kaj dela EU za pravice delavcev in delovne pogoje.

Več počitka in časa doma

Nova pravila za delavce prinašajo boljše pogoje počitka in pravico do več časa doma. Voznik denimo na teden ne more počivati več kot 45 ur v vozilu, temveč v ustrezni namestitvi, ki jo plača delodajalec. Delo bo moralo biti organizirano tako, da bodo vozniki več časa doma.

Za zaznavanje kršitev bodo vgrajeni pametni tahografi, ki bodo zapisovali prečkanja meja in druge dejavnosti.

Tahograf* 
 • Naprava, ki zapisuje vse dejavnosti vozila, denimo prevoženo razdaljo, hitrost, čas vožnje in čas voznikovega počitka. 
 • Že sedaj je obvezno vgraditi digitalne tahografe v nova tovorna vozila, težka nad 3,5 tone.  

Jasna pravila o napotitvi delavcev

Glede na naravo cestnega prevoza je potrebna uveljavitev posebnih pravil za sektor, da se bo doseglo ravnovesje med svobodo ponudnikov, da nudijo čezmejne storitve, ter primernimi delovnimi pogoji in socialnimi pravicami za voznike.

Vozniki običajno niso napoteni v drugo državo v sklopu pogodbe o storitvah za dlje časa, kar je večkrat praksa v drugih sektorjih, obstoječa pravila pa so v različnih državah članicah različno vpeljana.

Napoteni delavci** 
 • Zaposleni, ki jih njihov delodajalec začasno pošlje v drugo članico, da tam opravijo storitev v okviru pogodbe o storitvah, napotitve znotraj skupine ali začasne zaposlitve prek agencije 
 • Od mobilnih delavcev se razlikujejo po tem, da v državi gostiteljici ostanejo le za kratek čas in se ne vključijo v njen trg dela.  
 • Za sektor cestnega prometa je značilna zelo mobilna delovna sila. 

Namen prenovljenih pravil je preprečiti različne nacionalne pristope in zagotoviti pošteno plačilo za voznike.

Novi napotitveni predpisi bodo vplivali na kabotažo, mednarodni transport (razen tranzita) in bilateralne operacije (prevoz iz države članice, kjer je delavec nastanjen, v drugo članico in obratno).

Pošten in konkurenčen sektor cestnega prometa

Posodobljeni predpisi o kabotaži vpeljujejo usklajena preverjanja, ki jih izvajata dva ali več nacionalnih organov ter lajšajo sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami.

Kabotaža 
 • Kabotaža pomeni, da v določeni državi tovornjak iz tujine opravlja prevoze znotraj te države neposredno po tem, ko je pripeljal mednarodno pošiljko iz tujine.  
 • Zmanjšuje vožnjo praznih tovornjakov in prihrani gorivo. 
 • Kabotaža je bila uvedena leta 1990 s kvotami.  
 • Predpisi EU, ki dovoljujejo tri kabotaže v sedmih dneh od mednarodne dostave, ostajajo nespremenjeni.  
 • Za preprečevanje "sistematične kabotaže" novi predpisi vpeljujejo 4-dnevno "obdobje ohlajanja" pred kabotažo v isti državi z istim vozilom.  
 • Leta 2017*** je bilo skoraj pol evropske kabotaže opravljene v Nemčiji, skoraj 40 odstotkov so je opravili poljski prevozniki.  

Nekateri prevozniki se poslužujejo zlorabe slamnatih podjetij, kar izkrivlja konkurenco. Za preprečevanje tega in za izboljševanje zaposlitvenih priložnosti za voznike bodo revidirani predpisi od cestnih prevoznikov zahtevali, da imajo znaten obseg dejavnosti v državi članici, kjer so registrirani.

Predpisi bodo vpeljali tudi obvezo, da se voznik vsakih osem tednov vrne v operativno središče podjetja.

Predpisi bodo razširjeni tudi na prevoznike, ki uporabljajo lahka gospodarska vozila, težka nad 2,5 tone. Med drugim bodo kombije morali opremiti s tahografi.

Kaj so slamnata podjetja?  
 • Podjetja, ki obstajajo le kot poštni naslov, dejavnosti pa opravljajo v drugi državi EU. 
 • Slamnata podjetja so običajno ustanovljena z namenom zaobiti pravne in druge obveznosti v državi, kjer so registrirana, denimo na področjih socialne varnosti, davka na dodano vrednost in plač. 
 • So nezakonita, a se njihove nelegalne dejavnosti pogosto spregleda, saj večina držav članic trenutno nima uporabne opredelitve, kaj je slamnato podjetje. 

Naslednji koraki

Novi predpisi bodo stopili v veljavo po objavi v Uradnem listu Evropske unije, kar bo v prihodnjih tednih. Predpisi o času za počitek se bodo pričeli izvajati v 20 dneh od objave, predpisi o napotitvah in dostopu do trgov pa v 18 mesecih od objave.

Več o predpisih EU o delovnih pogojih

Sveženj o mobilnosti - izboljšanje pogojev za voznike tovornjakov in proti nelojalni konkurenci. ©AdobeStock_Dmitry Vereshchaginakov