Kako hoče Evropski parlament odpraviti brezdomstvo v EU 

 
 

Evropski poslanci hočejo do konca leta 2030 odpraviti brezdomstvo v EU. Preberite, za kakšne ukrepe se zavzemajo.

Z resolucijo, sprejeto 24. novembra, so evropski poslanci pozvali EU in članice, naj do leta 2030 odpravijo brezdomstvo. Zavzeli so se za okvir EU za nacionalne strategije ter članice pozvali, naj brezdomstvo dekriminalizirajo in še naprej namenjajo sredstva za boj proti temu problemu.

Zakaj je brezdomstvo pomembno vprašanje


Bivališče je temeljna človekova pravica, poudarja Parlament, a hkrati ima vsako noč več kot 700 tisoč ljudi v Evropi težave s prenočiščem. To je kar 70 odstotkov več kot pred desetimi leti.

Kriza zaradi pandemije covida-19 še dodatno ogroža brezdomce, saj so na splošno še slabšega zdravja ter nimajo dostopa do zdravstva in imajo slabe higienske pogoje. Zaradi gospodarske recesije in izgube delovnih mest pa bi se lahko brezdomstvo z brezdomstvom soočilo še več ljudi.

Brezdomstvo je [...] ena od najhujših oblik revščine in pomanjkanja. Treba ga je odpraviti z usmerjenimi in povezanimi politikami.

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih za odpravljanje brezdomstva v EU 

Brezdomci so pogosto tarče sovražnih kaznivih dejanj in nasilja ter stigmatizacije.

Kdo so brezdomci? To se v Evropi spreminja: na ulicah je vse več otrok, migrantov, manjšin, žensk in družin. Tudi v Sloveniji se povečuje brezdomstvo mladih; žensk in otrok; brezdomstvo ni več prvenstveno težava moških srednjih let.

Rešitve Parlamenta glede brezdomstva


Parlament poziva države EU k:

  • zagotavljanju enakega dostopa do javnih storitev, kot so zdravstvo, izobrazba, in socialne službe,
  • podpori integraciji brezdomcev v trg dela preko programov zaposlovanja, usposabljanja in prilagojenih shem,
  • zagotavljanju dostopa do zavetišč, ki pa naj bodo zadnja rešitev - vedno le kot dopolnilo za preventivne in podporne ukrepe,
  • ukrepih glede skupne definicije, izboljšanega zbiranja podatkov in enotnih merilih, da bo mogoče bolje razumeti težave in ukrepati v skladu z njeno velikostjo.

Poleg tega Parlament poziva države EU, naj sprejmejo princip "najprej namestitev", ki je bil v nekaterih državah že uspešno uveden. V nasprotju z nekaterimi bolj "tradicionalnimi" pristopi želi model "najprej namestitev" preseliti brezdomce v trajna bivališča kakor hitro je mogoče in preden se začne reševati druge probleme.

Primanjkovanje dostopnih stanovanj predstavlja vse večjo težavo


Razlike med državami EU so sicer velike, a je primanjkovanje dostopnih stanovanj rastoča težava. Cene nepremičnin v EU27 so bile v drugem kvartalu leta 2020 kar 5,2 odstotka višje kot v istem kvartalu leta 2019.

To za lastnike z nizkimi dohodki in najemnike predstavlja težavo. Leta 2018 je skoraj 38 odstotkov gospodinjstev v območju tveganja revščine porabilo več kot 40 odstotkov razpoložljivih dohodkov za bivališče - povprečje v EU pa je 10,2 odstotka.

Parlament pripravlja tudi predloge za zagotavljanje spodobnih in dostopnih bivališč ter vključujočih trgov nepremičnin.