Teroristične vsebine na spletu se morajo izbrisati v eni uri, pravi Parlament 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Evropski parlament je potrdil zakonodajo, ki od spletnih podjetij zahteva odstranitev terorističnih vsebin v roku ene ure po prijavi.

Zaradi hitrega širjenja radikaliziranih vsebin po spletu je hitro ukrepanje ključnega pomena. Foto: Grzegorz Walczak, Unsplash  

Parlament je 28. aprila potrdil nove evropske predpise za omejitev razširjanja terorističnih vsebin po spletu.

Prioritete parlamenta


V boju proti spletni radikalizaciji Evropski parlament želi, da bi internetna podjetja bila primorana odstraniti vsebine, ki promovirajo teroristična ravnanja v roku ene ure po prijeti prijavi s strani nacionalnih organov. Zaradi hitrega širjenja po spletu je čim hitrejša odstranitev radikaliziranih vsebin ključnega pomena. Podjetja, ki bi se sistematično izogibala upoštevanju zakona bi lahko doletela kazen v višini 4 % njihovega letnega prometa.

Evropski poslanci hočejo povečati varnost državljanov, obenem pa se zavedajo pomena svobode govora in novinarske svobode. Jasno so poudarili, da vsebine, ki se razširjajo za izobraževalne, novinarske, umetniške ali raziskovalne namene ali kot osveščanje s ciljem preprečevati ali omejevati terorizem ne bodo razumljene kot teroristične vsebine. To vključuje izražanje kritičnih stališč, polemik in kontroverznih pogledov na politične teme. Prav tako pozivajo spletne platforme, da omogočijo enostaven način podajanja pritožb na izrečene ukrepe, ter da so pritožbe obravnavane hitro in transparentno.

Poslanci tudi opozarjajo, da od internetnih podjetij in platform, ki omogočajo objavo vsebin uporabnikov (npr. Facebook ali YouTube), ne smemo pričakovati, da bodo proaktivno preverjala, ali so na njih prisotne teroristične in radikalizirane vsebine. To bi za podjetja pomenilo velik finančni in organizacijski zalogaj. Spremljanje spletnih vsebin, identifikacija radikaliziranih objav in njihova prijava morajo biti v rokah pristojnih državnih organov.

Prav tako zakonodaja ne sme predpisovati uporabe avtomatiziranih načinov odkrivanja spornih vsebin ali filtrov, saj lahko to pripelje do nenatančne ali neupravičene kategorizacije vsebin kot spornih.

Kako bo to delovalo v praksi?


Države EU morajo oblikovati pristojne nacionalne organe in jih priglasiti Evropski komisiji, ki bo objavila seznam vseh organov.

Ko bo nacionalni organ zaznal teroristično vsebino, bo poslal zahtevek za odstranitev spletnim platformam, ki jih bodo morale v eni uri odstraniti ali onemogočiti dostop do njih v vseh državah EU.

Poslanci kot pomoč manjšim platformam predlagajo nekakšno opozorilo: podjetja, ki niso še nikoli prejela zahtevka za odstranitev, mora nacionalni organ kontaktirati 12 ur pred prvim zahtevkom za odstranitev vsebine in jim dati informacije o postopkih in rokih.

Ozadje


Predlog te zakonodaje je septembra 2018 prvič predstavila Evropska komisija na osnovi poziva voditeljev evropskih držav. Parlament in Svet sta dosegla politični dogovor decembra 2020. Odbor za državljanske svoboščine je podprl predlog januarja 2021


Več o terorizmu v EU


Preberite naslednje članke: