Nov zagon za evropsko sodelovanje na področjih varnosti in obrambe 

 
 

Varno EU je mogoče zagotoviti le s tesnejšim sodelovanjem držav članic v varnostni in obrambni politiki, poudarja Parlament. S tem se strinja tudi 25 držav EU.

SL_PESCO.jpg  

Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe (PESCO) predvideva lizbonska pogodba o delovanju EU. Vse članice EU, razen Danske, Malte in Velike Britanije so se novembra tudi uradno zavezale, da bodo svojo varnostno in obrambno politiko usklajevale v okviru PESCO.

 

Ta zaveza v obliki skupne izjave je v veljavo stopila 11. decembra.

 

Boljše sodelovanje na področju obrambe

 

PESCO je osrednji mehanizem za vojaško sodelovanje v EU, poudarja Michael Gahler (ELS,  Nemčija), avtor poročila o evropski varnosti in obrambi. »Ne smemo dovoliti, da si evropska vojaška oprema konkurira na evropskih trgih in trgih tretjih držav,« je dejal poslanec.

 

Izdatki EU za varnost in obrambo dosegajo 40 odstotkov ameriških; obseg vojaških zmogljivosti, ki jih za ta denar dobijo Evropejci, ne presega 15 odstotkov tistih, ki jih dobijo ZDA.

 

Eden izmed ciljev PESCO je sicer združevanje vojaških zmogljivosti in odprava podvajanja pri nakupu vojaške opreme. Manjša raznolikost vojaških sistemov, ki jih uporabljajo evropske vojske, bi olajšala tudi njihovo skupno delovanje.

 

Parlament zato podpira boljše usklajevanje nabav vojaške opreme med državami EU v okviru Evropskega sklada za obrambo in Evropske agencije za obrambo.

 

PESCO: za kaj gre?

 

V okviru stalnega strukturnega sodelovanja na področju obrambe bo 25 držav EU vzpostavilo sile za hitro posredovanje in vlagalo v razvoj skupnih vojaških zmogljivosti, od tankov in dronov do vojaških logističnih in bolnišničnih centrov.

 

Države, ki so se vključile v PESCO, bodo morale izpolnjevati svoje zaveze; v nasprotnem primeru jih lahko druge države izključijo.

 

Bo nova struktura vojaškega sodelovanja v okviru EU spodkopala zvezo Nato? Poslanec Gahler pravi, da ne: »Prepričan sem, da bo tistih 22 držav, ki so članice tako Nata kot PESCO, poskrbelo, da bo skupno evropsko vojaško delovanje uspešno.«

 

Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je optimist, saj meni, da bo PESCO okrepil evropsko obrambo, kar je dobro tudi za severnoatlantsko zavezništvo.