Covid-19: Ponovno odprtje notranjih meja Unije – kaj lahko naredi EU? 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Države EU sproščajo mejne kontrole, ki so jih vzpostavile zaradi covida-19. Parlament poziva, naj ukrepajo usklajeno in čim prej ponovno vzpostavijo delujoč schengenski prostor.

Prosto gibanje po Evropski uniji se vrača, saj države sproščajo omejitve, ki so jih sprejele, da bi zajezile širjenje koronavirusa. Epidemiološke razmere se izboljšujejo in približujejo se poletne počitnice, države pa postopno dovoljujejo možnosti potovanj.

Poslanci zahtevajo, naj se čim prej ponovno vzpostavi običajno delovanje schengenskega prostora, po katerem je omogočeno potovanje brez potnega lista, nenazadnje zato, ker svobodno gibanje ljudi, blaga in storitev lahko pomaga gospodarskemu okrevanju po pandemiji.

Poslanci so na plenarnem zasedanju 19. junija sprejeli resolucijo, v kateri so izrazili skrb glede preostalih nadzorov na notranjih mejah. Meje bi se morale znova odpreti in to brez diskriminacije na podlagi državljanstva, pravijo poslanci.

Mejna kontrola na špansko-francoski meji v La Jonqueri ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Schengen v karanteni

»Države članice so ukrepale same in sedaj je skrajni čas, da vstopi EU, preden bo prepozno in bo schengenskemu prostoru storjena nepopravljiva škoda,« poziva Tanja Fajon (S&D, Slovenija), predsedujoča delovni skupini za schengen v odboru za državljanske svoboščine. »Komisija bi morala prevzeti vajeti glede vračanja svobode gibanja, najprej za ključne kategorije, kot so čezmejni delavci. Evropsko usklajevanje je zato nujno.«


Po sedanjih schengenskih pravilih lahko države članice – za omejen čas – vzpostavijo mejne kontrole, če obstaja resna grožnja javni politiki ali notranji varnosti. O takšnih zaprtjih meja morajo obvestiti Evropsko komisijo in Parlament. Komisija ima trenutno pregled nad nacionalnimi ukrepi, kot so bili sprejeti zaradi covida-19 v različnih državah.


Kako ponovno odpreti meje – smernice EU

Evropska komisija je 13. maja predložila smernice za varno ponovno vzpostavitev potovanj v EU, v katerih je državam schengenskega prostora in članicam EU predlagala, naj postopno odprejo notranje meje EU. Poudarek je na usklajenosti, preprečevanju diskriminacije na podlagi nacionalnosti in spoštovanju skupnih zdravtvenih kriterijev, ki temeljijo na smernicah Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Notranji ministri držav EU so 5. junija potrdili, da bo večina držav članic nadzor na notranjih mejah in s tem povezane omejitve potovanja odpravila do 15. junija, nekatere pa bodo to storile od konca meseca. Ministrice in ministri so se dogovorili, da bodo morebitne preostale omejitve utemeljene na zdravstvenih merilih ter da bodo nediskriminatorne in sorazmerne. Še naprej se bodo tesno usklajevali pod vodstvom Komisije. Pred začetkom sproščanja omejitev 15. junija je Komisija izdala nadaljnja navodila, kako sprostiti omejitve na mejah z državami izven EU po 1. juliju.


Na portalu re-open.eu poglejte, kakšni so trenutni pogoji za potovanja in varnostni ukrepi v vsaki od držav EU.


Od začetka pandemije Evropska komisija izdaja skupne smernice, s katerimi želi zagotoviti delavce v ključnih sektorjih ter prost pretok blaga in storitev na skupnem trgu.


Komisija je pomagala tudi Evropejcem, ki so se zaradi izbruha koronavirusa zataknili v tujini: skoraj 600.000 Evropejcem je pomagala domov preko konzularnega sodelovanja, za 60.000 pa je organizirala prevoz preko mehanizma EU za civilno zaščito. Komisija je predlagala tudi, naj se omeji vstop državljanov tretjih držav v EU, kar je podaljšala do konca junija.


Poglejte časovnico ukrepov EU proti koronavirusu

Preverite 10 ukrepov EU proti koronavirusu in njegovim posledicam


Stališče Parlamenta

Poslanci si prizadevajo za povrnitev prostega gibanja brez meja za osebe, delavce, blago in storitve v schengenskem prostoru. Želijo močnejše sodelovanje EU, s katerim bi Unija zagotovila, da med državljani ni razlik.


Na razpravi o stanju schengna, ki jo je organiziral odbor za državljanske svoboščine (LIBE) 12. maja, je Tanja Fajon spomnila na zaprtja meja med migracijsko krizo leta 2015. Nekatere države so ohranile režim še več let, kar je Parlament označil za neupravičeno. »Če nam ne uspe povrniti integritete schengna, bomo resno ogrozili evropski projekt,« je dejala. Poslanci zato želijo zagotoviti, da bo kakršno koli zaprtje notranjih meja v prihodnje resnično izjema in časovno omejeno.


Preberite več o tem, kako Parlament krepi schengenski sistem in izboljšuje varnost meja.

Schengenski prostor sestavlja 26 držav: 
  • 22 članic EU (Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Finska in Švedska) 
  • 4 pridružene države (Islandija, Norveška, Švica, Lihtenštajn).  
Schengenski prostor sestavlja 26 držav, ki so ukinile redne kontrole na notranjih mejah EU