Države bi morale zaradi vplivov na okolje imeti možnost prepovedati GSO 

 
 
Genetsko spremenjen paradižnik v konzervah. ©BELGA/SCIENCE  

Člani odbora Parlamenta za okolje so v torek podprli možnost, da lahko države Evropske unije prepovedo ali omejijo uporabo genetsko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju, če za to navedejo okoljske vzroke. S tem so poslanci državam, ki ne želijo prisotnosti GSO, dali trdno, pravno podlago, s pomočjo katere bodo lažje upravičile svoje ukrepe pred tistimi državami, ki se jim zdi prepoved neupravičena, poudarja poročevalka o tem vprašanju, francoska poslanka Corinne Lepage (ALDE).

"Poročilo želi državam članicam dati več svobode. Imamo uravnoteženo poročilo, ki odseva želje in skrbi različnih strani," pravi Lepageova. Poslanka dodaja, da je s tem Parlament poslal zelo jasno sporočilo Svetu EU in Evropski komisiji: "Treba se je zavedati, da lahko države kot vzrok za prepoved oziroma omejitev gojenja genetsko spremenjenih rastlin uporabijo možnost okužbe z GSO in njen vpliv na kmetijstvo in okolje."


GSO v EU


V EU so sicer nekateri GSO že dovoljeni: bombaž, pšenica, bakterijski proteini, nekatere vrste kvasa, soja in sladkorna pesa. Avstrija, Francija, Grčija, Madžarska, Nemčija in Luksemburg so pridelavo GSO na svojem ozemlju prepovedale, pri čemer se lahko oprejo tudi na evropsko javno mnenje.


Kar 61 odstotkov Evropejcev se v zvezi z GSO počuti nelagodno, 21 odstotkov jih meni, da so GSO varni, 53 odstotkov pa je prepričanih, da so lahko škodljivi. Drugače je s tem v ZDA, kjer je kar 93 odstotkov vse soje in 86 odstotkov pšenice genetsko spremenjene.


Zaradi zdravstvenih razlogov prepoved ne bo možna


Države bodo sicer lahko gojenje GSO prepovedale le na podlagi prehranskih in kmetijskih argumentov, npr. zaradi povečane odpornosti rastlin na pesticide in grožnje biotski raznovrstnosti, ne bo pa to mogoče na podlagi argumentov, povezanih z vplivom GSO na zdravje,


Poslanci pričakujejo, da bodo na ta način tiste države, ki se za prepoved odločijo, bolje zaščitene v mednarodni trgovini, kjer se soočajo s tožbami drugih držav v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO), češ da neupravičeno ovirajo uvoz izdelkov, ki vsebujejo GSO. Pravila, ki urejajo neodvisne ocene tveganj, ki bi jih lahko predstavljali GSO, ostajajo nespremenjena.


Poslanci so v odboru sicer govorili tudi o označevanju hrane, pri čemer se niso mogli zediniti o tem, ali je treba zahtevati obvezno označevanje trans maščob. Nasprotno je bilo v primeru označevanja kraja kmetovanja, ki bi moralo biti po mnenju poslancev obvezno, prispevalo pa bo k trženju tradicionalne hrane.