Odpadki: Parlament želi več recikliranja in ponovne uporabe 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Parlament bo 16. aprila razpravljal o zakonodaji, v skladu s katero bo EU do leta 2025 reciklirala najmanj 55 odstotkov svojih gospodinjskih odpadkov.

Učinkovito ravnanje z odpadki je prvi korak na poti k krožnemu gospodarstvu. Nova zakonodaja zato državam EU postavlja ambicioznejše in pravno zavezujoče cilje za zvišanje deleža gospodinjskih odpadkov, ki gredo v reciklažo, in zmanjšanje deleža tistih, ki končajo na odlagališčih:

 

  • do leta 2025 bo morala EU kot celota reciklirati 55 odstotkov svojih gospodinjskih odpadkov; do leta 2030 se bo ta delež zvišal na 60 in do leta 2035 na 65 odstotkov
  • do leta 2025 bo morala EU reciklirat 65 odstotkov odpadne embalaže; ta delež se bo do leta 2030 zvišal na 70 odstotkov:

 

 

 

2025

2030

Vsa embalaža

65%

70%

Plastika

50%

55%

Les

25%

30%

Kovine

70%

80%

Aluminij

50%

60%

Steklo

70%

75%

Papir in lepenka

75%

85%

 

  • od leta 2035 naprej na odlagališčih v EU ne bo smelo končati več kot 10 odstotkov gospodinjskih odpadkov

 

Odlagališča so zelo nevarna za okolje. Onesnažujejo prst in vodne vire, pri razgradnji odpadkov pa v zrak spuščajo metan, plin z močnim toplogrednim učinkom.

 

Vse to negativno vpliva na zdravje ljudi, gospodarstvo pa izgublja surovine, ki bi se z reciklažo vrnile v obtok.

 

Čeprav se je ravnanje z odpadki v EU v zadnjih desetletjih izboljšalo, pa na odlagališčih v EU še vedno konča več kot četrtina gospodinjskih odpadkov, pri čemer jih je reciklirana ali kompostirana manj kot polovica. Pri tem med državami EU obstajajo znatne razlike.