Zavržena hrana v EU: 173 kilogramov letno na Evropejca [infografika] 

 
 

EU letno ustvari 88 milijonov ton zavržene hrane, medtem ko si 55 milijonov Evropejcev niti vsak drugi dan ne more privoščiti kakovostnega obroka.

Dobro polovico prehranskih odpadkov ustvarijo gospodinjstva. Ti odpadki sicer nastajajo vzdolž celotne prehranske verige, od kmetij preko živilsko-predelovalne industrije do trgovin in supermarketov.


Lakota in podnebne spremembe

 

»Evropska unija, ena izmed najbolj bogatih skupnosti na svetu, ima moralno in politično odgovornost, da zmanjša velike količine hrane, ki jo vsako leto zavrže,« poudarja hrvaška poslanka Biljana Borzan (S&D), poročevalka o ukrepih za bolj racionalno ravnanje s hrano.


Po podatkih Organizacije za hrano in kmetijstvo (FAO) je namreč v svetu podhranjenih 793 milijonov ljudi, v sami EU pa si 55 milijonov ljudi (9,6 odstotka prebivalstva) niti vsak drugi dan ne more privoščiti kakovostnega obroka.


Zavržena hrana pomembno prispeva tudi k izpustom toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja in tako pospešujejo podnebne spremembe. Proizvodnja enega kilograma hrane v ozračje izpusti 4,5 kilogramov CO2; osem odstotkov človeških izpustov toplogrednih plinov gre na račun zavržene hrane.


Raziskave kažejo, da se v EU v enem letu v prehranski verigi zavrže 377.000 ton paradižnika. Za pridelavo take količine paradižnika je potrebnih 90 kvadratnih kilometrov površin, 57 milijard litrov vode in sedem milijonov delovnih ur - pridelek pa konča na smetišču.  


Ukrepi Parlamenta: za polovico zmanjšati količino zavržene hrane v EU

 

Z ukrepi iz poročila poslanke Borzan želi Parlament količino zavržene hrane v EU do leta 2030 prepoloviti. Ta cilj vsebuje tudi paket zakonodaje o ravnanju z odpadki, ki so ga poslanci potrdili marca.


Med ukrepi, ki jih predlaga poročilo, so davčne olajšave za donacije hrane in boljše informiranje potrošnikov o pomenu oznak, kot so 'porabiti do' in 'uporabiti najmanj do'.


Čeprav šest od desetih Evropejcev vedno preveri datum uporabnosti živil, pa vedno ne razumejo, kaj točno te oznake pomenijo, je pokazala raziskava evropskega javnega mnenja Eurobarometer.


Poslanci bodo o poročilu poslanke Borzan na plenarnem zasedanju razpravljali 15. maja, glasovanje o njem pa bo 16. maja. Razpravo lahko spremljate v živo.


Praktični nasveti

 

Evropska komisija je pripravila nekaj nasvetov za potrošnike, ki želijo prispevati k zmanjšanju količine zavržene hrane v svojih gospodinjstvih.