Brezposelnost mladih: kako lahko ukrepa EU?  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Brezposelnost med mladimi ostaja med glavnimi izzivi. Kaj za reševanje problematike počne EU?

Kako evropski programi pomagajo mladim?  

Socialna zaščita in kakovost življenja sta v EU med najboljšimi na svetu. Kljub temu pa se soočamo z mnogimi izzivi, med najbolj perečimi ostaja problematika mladih. Zaposlovanje in mladi sta politiki, ki sta v popolni pristojnosti posameznih držav članic. Kljub temu pa je Evropska unija zagnala nekaj iniciativ in projektov, ki na teh področjih dopolnjujejo nacionalne ukrepe in ustvarjajo nove priložnosti za mlade.

Evropski ukrepi se osredotočajo na financiranje programov za premagovanje brezposelnosti med mladimi, izboljšanje kakovosti pripravništev in vajeništev, možnosti za mednarodno izobraževanje in iskanje zaposlitve ter programe prostovoljstva.

Brezposelnost med mladimi v številkah


Prva prava služba je pomemben korak v razvoju, saj mladim omogoča neodvisnost in prinaša samozavest. Pomanjkanje dolgoročne vizije in brezposelnost med mladimi takoj po končani izobrazbi močno škoduje njihovemu kariernemu razvoju, neuspešno iskanje službe pa tudi slabo vpliva na psihično zdravje in samopodobo ter ustvarja občutke izolacije, negotovosti in osame. To zagotovo niso občutki, ki jih želimo doživljati v času, ko družba od nas pričakuje zagnanost, motivacijo in voljo do dela.

Gospodarska in finančna kriza leta 2008 je močno udarila po mladih med 15. in 24. letom. Brezposelnost v tej starostni skupini se je zvišala s 15 odstotkov leta 2008 na 24 odstotkov leta 2013; najhuje so bili prizadeti mladi v Grčiji, kjer je brezposelnost dosegla 60 odstotkov, v Španiji 56,2 odstotka, na Hrvaškem 49,8 odstotka.

Stopnja brezposelnosti mladih v EU je v letih odtlej vztrajno padala, decembra 2019 je bila 14,1-odstotna. Zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19, pa bi se stanje lahko ponovno hudo poslabšalo; že tako zaskrbljujoče število brezposelnih mladih v nekaterih državah bi lahko še naraščalo. Avgusta 2020 je bilo brez zaposlitve 17,6 odstotka mladih v EU.

Financiranje izobraževalnih programov


Za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi so evropske države leta 2013 zagnale jamstvo za mlade. Jamstvo mladim do 25 leta starosti zagotavlja, da v najkasneje štirih mesecih po zaključku izobraževanja ali nastopu brezposelnosti prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja ali pripravništvo.

Pobuda za zaposlovanje mladih se osredotoča na regije z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih. Namenjena je financiranju programov za izobraževanje, ki mladim pomagajo pridobiti potrebne veščine in poiskati zaposlitev. Pobuda prav tako financira vzpodbude podjetjem za zaposlovanje mladih.

V luči krize, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, EU trenutno dela na predlogu, ki bi v sklopu širšega svežnja za pomoč zaposlovanju mladih okrepil Jamstvo za mlade, dostop do njega omogočil več državljanom in ga prilagodil potrebam posameznikov in trga.

Po podatkih Evropske komisije se je od leta 2014 več kot 20 milijonov mladih Evropejcev poslužilo mehanizmov Jamstva za mlade, pobuda za zaposlovanje mladih pa je do konca leta 2017 ponudila neposredno pomoč 2,4 milijonom mladim.

Kakovostna pripravništva


Evropska zveza za pripravništvo združuje vlade in ključne zainteresirane strani s ciljem krepiti kakovost, zagotavljanje in splošno podobo pripravništev po Evropi, obenem pa tudi spodbujati mobilnost pripravnikov.

Evropska zakonodaja določa priporočila za izvajanje pripravništva, ki mladim zagotavljajo kakovostno izkušnjo, pošteno plačilo in preprečujejo izkoriščanje praktikantov.

Mednarodne priložnosti


Leta 1999 je t.i. bolonjska reforma sistema visokega izobraževanja spodbudila medsebojno priznavanje diplom na prvi, drugi in tretji stopnji, pridobljenih na evropskih univerzah. Toda priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe je v nekaterih primerih še vedno težavno. Zato je leta 2018 EU sprejela podlage, ki do 2025 omogočajo vzpostavitev sistema avtomatičnega vzajemnega priznavanja visokošolskih diplom v Evropi.

Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Začel se je zgolj kot program študijskih izmenjav, danes pa je veliko več, saj milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje, delovno izkušnjo ali prostovoljsko delo v tujini. Prav tako ponuja možnosti mednarodnega sodelovanja podjetjem, organizacijam in univerzam ter podpira vzdržni razvoj visokega šolstva v partnerskih državah.

V Erasmus+ je v njegovih 30 letih obstoja sodelovalo več kot 9 milijonov ljudi, samo leta 2017 pa je bilo v aktivnosti programa vključenih skoraj 800.000 Evropejcev. Evropski parlament je predlagal trikratno povečanje sredstev za Erasmus+, kar pomeni, da bo v njem lahko sodelovalo več ljudi.

Podatki Evropske komisije kažejo, da eden izmed treh mladih, ki preko Erasmus+ programa opravljajo plačano pripravništvo, po njegovem zaključku tudi dobi ponudbo za zaposlitev. V petih letih po zaključku študija je stopnja brezposelnosti oseb, ki so bili vključeni v Erasmus+ kar 23 % nižja kot pri tistih, ki v času študija niso sodelovali v programih mobilnosti.

Prav tako EU podpira program za zaposlitveno mobilnost Tvoja prva zaposlitev EURES , ki mladim državljanom EU pomaga pri iskanju zaposlitve ali priložnosti za vajeništvo ali pripravništvo v drugi državi članici EU, na Norveškem ali Islandiji, delodajalcem pa pri iskanju kvalificiranih delavcev. Njegov cilj je mladim iskalcem zaposlitve najti plačano zaposlitev po vsej Evropi.

Prostovoljstvo


Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi. Do septembra 2019 se je v enoto vključilo že več kot 161.000 mladih.

Več o evropskih socialnih politikah: