Zmanjšanje avtomobilskih izpustov: razlaga novih ciljev glede izpustov CO2 

 
 

Deli to stran: 

Evropski parlament je za zmanjšanje onesnaževanja sprejel strožje cilje glede omejitve izpustov CO2, ki veljajo za nove avtomobile in kombije, prodane na evropskem trgu.

Novi cilji zmanjšanja izpustov CO2 do leta 2030 za nove avtomobile pri 37,5 %, za kombinirana vozila pri 31 % 

Zakaj strožji cilji omejitve izpustov?

Osebni avtomobili prispevajo kar 60,7 % vseh emisij CO2 iz cestnega prometa v Evropi, s čimer pripomorejo k onesnaževanju in podnebnim spremembam. Promet je edini sektor v EU, ki od leta 1990 ni zabeležil upada izpustov CO2, v zadnjih letih pa se ti celo povečujejo.

Strožji standardi glede izpustov osebnih vozil bodo pripomogli k doseganju podnebnih ciljev EU do leta 2030 in pripomogli k čistejšemu zraku v mestih, vozniki pa bomo ob tem prihranili pri stroških goriva.Sedanje razmere

Izpuste CO2 iz lahko zmanjšamo z učinkovitejšimi motorji ali pa z zamenjavo pogonskega goriva. Danes večino avtomobilov v Evropi (52 %) poganja bencin. Sledi mu dizel z 37 %, alternativna goriva predstavljajo 11 %. Med njimi je najpogostejši zemeljski plin (LPG). Število električnih avtomobilov se hitro povečuje, vendar še vedno predstavljajo manj kot 1,5 % novih registracij.

Napredek pri doseganju večje učinkovitosti pri izrabi goriva v avtomobilskih motorjih zadnja leta nazaduje. Leta 2017 so tako nova registrirana vozila v povprečju v ozračje izpustila 0,4 grame CO2 na kilometer več, kot v letu pred tem.Novi cilji

Evropska komisija je za nove avtomobile in kombije predlagala cilj zmanjšanja izpustov za 15 % do leta 2025 in 30 % do leta 2030, glede na vrednosti iz 1990.

Evropski parlament in Svet sta na podlagi tega dosegla ambicioznejši dogovor o še večjem znižanju izpustov. Cilj zmanjšanja izpustov CO2 do leta 2030 za nove avtomobile je določen pri 37,5 %, za kombinirana vozila pa pri 31 %, glede na vrednosti iz 1990.

Proizvajalci, pri katerih povprečje emisij presega meje, bodo morali plačati premije za presežne emisije. Do leta 2023 bo morala Evropska komisija oceniti, ali naj se te vsote namenijo posebnemu proračunu za prehod na brezemisijsko mobilnost in podporo razvoja veščin delavcev v avtomobilskem sektorju.

Poslanci so tudi pozvali k ukrepom, ki bi olajšali premik avtomobilske industrije k čistejšim vozilom, s čimer bi ohranili delovna mesta in podprli proizvodnjo baterij za električne avtomobile v Evropi.

Parlament je prav tako ukrepal na področju tovornih vozil. Novi tovornjaki na evropskih cestah bodo tako do leta 2030 morali v ozračje spustiti za 30 % manj izpustov kot leta 2019. Gre sploh za prve evropske cilje zmanjševanja izpustov za tovorna vozila.Naslednji koraki

Novo zakonodajo je Evropski parlament potrdil na plenarnem zasedanju 27. marca. Sedaj potrebuje končno sprejetje Sveta EU, nato bo objavljena v uradnem listu in stopi v veljavo.


Drugi ukrepi EU za zmanjševanje izpustov

V pariškem podnebnem sporazumov se je EU zavezala, da bo celotne izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšala za vsaj 40 % glede na leto 1990.


To bo poleg zmanjševanja emisij iz potniških in tovornih vozil med drugim dosegla tudi z:


Več o tem, kako EU uresničuje cilje podnebne politike, tudi v infografiki.