Socialna varnost: več prožnosti za ljudi, ki živijo v tujini 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Deli to stran: 

Spoznajte, kako poteka koordinacija socialne varnosti v EU in kako želi Evropski parlament izboljšati sistem za delo v tujini.

Nova pravila poenostavljajo življenje v drugi državi v EU © AP Images/European Union - EP  

Parlamentarni odbor za zaposlovanje je 20. novembra glasoval za posodobljene predpise za lažje delo v drugi državi EU in pravičen dostop do socialne varnosti. Poslanci so odločitev odbora na plenarnem zasedanju 11. decembra potrdili, sedaj pa bo Evropski parlament pričel pogajanja s Svetom EU o njihovi uveljavitvi.


Zakaj je koordinacija socialne varnosti potrebna?

Kot državljan EU imate pravico, da se zaradi študija ali dela preselite v drugo državo članico. Približno 14 milijonov prebivalcev EU, vključno z upokojenci in osebami, ki niso zaposlene, prebiva v drugi državi. Predpisi EU jim zagotavljajo pravice do socialnih in zdravstvenih nadomestil. V njih je določeno, v kateri nacionalni sistem so te osebe vključene ter preprečujejo, da bi ljudje ostali brez socialne varnosti ali da bi bili vključeni v dva različna sistema.


Države ohranjajo pristojnost

Zakonodaja EU se nanaša na nadomestila za čas bolezni ali starševski dopust, družinska nadomestila, nadomestila za brezposelnost in druga podobna nadomestila. Še zmeraj pa države EU ostajajo pristojne za lastne sisteme socialne varnosti. Same odločijo, katera nadomestila se odobrijo in pod kakšnimi pogoji ter katere prispevke je treba plačati. S predpisi EU se koordinira zgolj interakcija med nacionalnimi sistemi.


Kaj to pomeni v praksi?

Na splošno velja, da se za ljudi, ki prebivajo in delajo v drugi državi EU, uporablja zakonodaja države, v kateri dejansko delajo. Iskalci zaposlitve lahko za določeno obdobje, ko iščejo zaposlitev v drugi državi, prejemajo nadomestilo za brezposelnost od svoje izvorne države, upokojenci, ki so delali v različnih državah, pa lahko zavarovalne dobe združijo in si tako zagotovijo polno pokojnino. Prav tako lahko turisti med začasnim bivanjem v drugi državi članici do zdravstvenih storitev dostopajo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.


Osnovna načela koordinacije socialne varnosti:  
  • vsak državljan EU je vključen v sistem socialne varnosti ene države in plačuje prispevke le v eni državi;  
  • vsak državljan EU ima enake pravice in dolžnosti kot državljani države, v kateri je zavarovan;  
  • po potrebi se upoštevajo tudi pretekle zavarovalne ali delovne dobe ali dobe prebivanja v drugih državah; 

Novi predpisi o nadomestilih za brezposelnost, družinskih nadomestilih in nadomestilih za dolgotrajno nego

Iskalci zaposlitve, ki službo iščejo v drugi državi EU, lahko nadomestilo za brezposelnost trenutno prejemajo najmanj tri mesece. Odbor za zaposlovanje Evropskega parlamenta je podprl stališče, da bi se to obdobje podaljšalo na šest mesecev, pri čemer bi se lahko podaljševalo do konca obdobja upravičenosti do nadomestila.


Člani odbora poleg tega menijo, da bi morali ljudje imeti možnost izbire, ali bodo nadomestilo za brezposelnost prejemali od države, v kateri so nazadnje delali, ali države, v kateri trenutno prebivajo. Odbor podpira tudi določbe za pravno jasnost in preglednost nadomestil za dolgotrajno nego.


Povezani članki o socialnih politikah EU