Dobro počutje živali: Parlament za višje standarde med prevozom  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Dolga potovanja za živali pomenijo trpljenje in stres. Poslanci želijo njihove pogoje izboljšati s strožjimi kontrolami, višjimi kaznimi za prestopnike in skrajšanjem potovalnih časov.

Na milijone živali, namenjenih za razmnoževanje, rejo ali zakol, vsako leto potuje znotraj EU. Med leti 2009 in 2015 se je število prepeljanih živali v Evropi povišalo za 19 odstotkov - z 1,25 na 1,49 milijarde. Najbolj se je povišalo število potujočih prašičev, perutnine in konjev, medtem ko se je znižalo število prepeljane živine, ovac in koz. V enakem obdobju se je letno število pošiljk živih živali iz 400.000 povečalo na približno 430.000.

Veljavni evropski predpisi sicer urejajo zaščito živali med prevozom, vendar pa mnogi menijo, da ne ponujajo dovolj visoke ravni zaščite. Evropski parlament je zato na plenarnem zasedanju februarja 2019 potrdil resolucijo, s katero bi zagotovili boljše pogoje za živali, spodbudili učinkovitejše izvajanje obstoječih pravil in standardov ter zmanjšali potovalne čase.


Zmanjšanje potovalnega časa živali


Dolga potovanja za živali pomenijo stres, saj morajo med potjo pogosto trpeti v slabih razmerah, utesnjene v majhnem prostoru, z močno omejenim gibanjem ter z malo vode in hrane. Zaradi slabe in zastarele opreme ter slabih vremenskih pogojev na cilj pogosto prispejo bolne ali poškodovane. Dodaten problem predstavlja prehod zunanje meje EU ob prevozu v tretje države, kjer pogoje še poslabšujejo dolge čakalne dobe za pregled dokumentacije in vozil.V Evropi na poteh, daljših od osmih ur, vsako leto prevažamo:  
  • 4 milijone glav živine 
  • 28 milijonov prašičev  
  • 4 milijone ovac  
  • 243 milijonov perutnine  
  • 150.000 konjev  

Evropski poslanci si prizadevajo, da bi potovanja živali, ki trajajo več kot osem ur, kolikor je mogoče omejili. Zato predlagajo alternativne rešitve, kot na primer prevoz živalskih izdelkov namesto živih živali ter razvoj lokalnih predelovalnih obratov.

Prav tako želijo poslanci uvesti strožje standarde pri ocenah primernosti stanja živali za prevoz, pri čemer se ne sme dogajati, da prevažamo bolne ali poškodovane živali.


Strožje kontrole in kazni


Evropski poslanci za sledenje poti živih živali v realnem času predlagajo uporabo sodobnih tehnologij, kot na primer geo-lokacijskih sistemov. Države tudi pozivajo, naj izvajajo več terenskih pregledov, saj lahko le z njimi odkrijemo in kaznujemo tiste, ki ne upoštevajo predpisanih standardov. Število inšpekcijskih pregledov se sedaj po državah močno razlikuje, od nič v nekaterih članicah, do nekaj milijonov na leto v drugih. Delež ugotovljenih kršitev znaša od 0 % do 16,6 %.


Evropski parlament želi prav tako uveljaviti višje kazni za kršitelje, kar bi odvračalo od sledenja slabim praksam. Ukrepi predvidevajo tudi sankcije za države, ki ne poskrbijo za primerno implementacijo pravil. Podjetjem, ki ne spoštujejo standardov ravnanja z živalmi, grozijo prepovedi uporabe neprimernih vozil, odvzem licence za prevoz živali ter obvezna izobraževanja zaposlenih o ukrepih za dobro počutje živali.


Višji standardi tudi za tretje države


Poslanci želijo zagotoviti bilateralne dogovore s tretjimi državami, s katerimi bi zagotovili prepoved prevoza živih živali v ali iz držav, ki imajo nižje standarde kot EU. Prav tako Evropski parlament od držav želi zagotovila, da so na mejnih prehodih in carinskih točkah vzpostavile infrastrukturo, ki omogoča, da živali dobijo hrano in vodo.

Naslednji koraki

Parlament je junija 2020 ustanovil preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom znotraj EU in pri izvozu.

Odbor je odkril sistemske napake v predpisih glede izvedbe prevoza živali širom EU. Poročilo odbora je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju januarja 2022.

Več o zakonodaji EU glede dobrobiti živali