Prihodnost programa Erasmus+ ponuja še več priložnosti 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Nov program Erasmus+ s trikratnim povečanjem sredstev, več udeleženci in več priložnosti za depriviligirane osebe.


Na plenarnem zasedanju 28. marca so poslanci potrdili izvajanje programa Erasmus+ za obdobje 2021-2027. Program Erasmus+ je eden izmed mnogih ukrepov, s katerimi EU zagotavlja priložnosti za mlade in izboljšuje njihovo zaposljivost.


Nadaljevanje programa Erasmus+ prinaša:


  • Trikratno povečanje sredstev, kar pomeni, da bo v njem lahko sodelovalo več ljudi.
  • Spodbujanje udeležbe v programu za ljudi iz depriviligiranega okolja. Posebna podpora bo obsegala poučevanje jezikov, pomoč pri administraciji in e-učenje.
  • Uvedbo centrov za poklicno odličnost, ki ponujajo kakovostno poklicno izobraževanje za razvoj uporabnih veščin v določenih sektorjih.
  • Povezovanje in sofinanciranje z drugimi evropskimi programi.

Parlament je marca tudi potrdil nadaljevanje financiranja vseh tekočih programov mobilnosti v primeru, da Velika Britanija zapusti Evropsko unijo brez dogovora. Ukrep zagotavlja, da osebam, ki bodo na dan izstopa Združenega kraljestva iz EU v tujini vključene v dejavnost učne mobilnosti, financirane v okviru programa Erasmus+, obdobje mobilnosti ne bo prekinjeno.Kaj je Erasmus+?


Letos obeležujemo že 30. obletnico programa, ki velja za enega najuspešnejših programov Evropske unije: prve Erasmus izmenjave so začele potekati že v letu 1987.


Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Začel se je zgolj kot program študijskih izmenjav, danes pa je veliko več, saj milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje, delovno izkušnjo ali prostovoljsko delo v tujini.


Prav tako Erasmus+ ponuja možnosti mednarodnega sodelovanja podjetjem, organizacijam in univerzam ter podpira vzdržni razvoj visokega šolstva v partnerskih državah.


V programu je v njegovih 30 letih obstoja sodelovalo več kot 9 milijonov ljudi, samo leta 2017 pa je bilo v aktivnosti Erasmus+ vključenih skoraj 800.000 Evropejcev. Program trenutno obsega 33 držav, saj so poleg 28 držav članic EU vanj vključene tudi Makedonija, Turčija, Norveška, Islandija in Lihtenštajn.


Podatki Evropske komisije kažejo, da eden izmed treh mladih, ki preko Erasmus+ programa opravljajo plačano pripravništvo, po njegovem zaključku tudi dobi ponudbo za zaposlitev.


V petih letih po zaključku študija je stopnja brezposelnosti oseb, ki so bili vključeni v Erasmus+ kar 23 % nižja kot pri tistih, ki v času študija niso sodelovali v programih mobilnosti.


Podpora programu v javnosti še nikoli ni bila močnejša. Med uspešno kampanjo ob 30. obletnici programa Erasmus je leta 2017 več kot 750 000 ljudi sodelovalo pri 1 900 dogodkih v 44 državah, pri čemer je bila poudarjena vloga programa Erasmus+ in njegovih predhodnikov pri omogočanju mladim, da razvijejo svoje kompetence in izkusijo, kaj pomeni biti evropski državljan.Kako se prijaviti?


Erasmus + nudi priložnosti za ljudi in organizacije iz vsega sveta. Ponuja finančno podporo ljudem različne starosti, ki želijo na ustanovah in organizacijah v tujini izpopolniti ali predati drugim svoje znanje in izkušnje.


Prav tako ponuja finančno podporo najrazličnejšim organizacijam, denimo univerzam, izvajalcem izobraževanja in usposabljanja, možganskim trustom, raziskovalnim organizacijam in zasebnim podjetjem.


Več informacij o možnostih, pogojih in poteku prijave najdete na spletni strani Erasmus+.