Ženske v Evropskem parlamentu (infografika) 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu je nad svetovnim povprečjem nacionalnih parlamentov. Od prvih evropskih volitev leta 1979 odstotek poslank nenehno narašča.

Od prvih evropskih volitev leta 1979 odstotek poslank nenehno narašča.  

Kljub nenehnemu trudu za enakopravnost spolov so ženske v politiki in v javnem življenju na lokalni, državni in evropski ravni še zmeraj manj zastopane od moških. EU si že od svojih začetkov prizadeva za enakopravnost spolov.


V Evropskem parlamentu zastopanost žensk z leti narašča. Od leta 1952 do 1979 evropski poslanci niso bili neposredno izvoljeni, pač pa so bili zastopani kot delegati nacionalnih parlamentov. V tem času je bilo v Evropskem parlamentu v več kot 20 letih zgolj 31 ženskih predstavnic.


Leta 1979 so potekale prve neposredne evropske volitve, po katerih je prvi sklic demokratično izvoljenega parlamenta sestavljalo 15.2 % žensk. Od tedaj se je odstotek poslank zviševal po vsakih volitvah, v trenutnem sklicu jih je 40,4 %. V Sloveniji je bilo na zadnjih Evropskih volitvah izvoljeno enako število žensk in moških.


Evropski poslanci in poslanke, zastopanost po državah EU  

Zastopanost žensk v Evropskem parlamentu je nad svetovnim povprečjem nacionalnih parlamentov ter tudi nad povprečjem nacionalnih parlamentov v Evropi.


Vendar pa se odstotek žensk v nacionalnih parlamentih po Evropi močno razlikuje. Največ poslank imajo na Finskem (76,9 %), Hrvaškem in Irskem (obe 54,5 %), najmanj pa v Estoniji in na Cipru (obe 16,7 %) ter v Bolgariji (17,6 %).


Prav tako narašča število žensk, ki v Evropskem parlamentu zasedajo vodilne položaje. V trenutnem sklicu ženske zasedajo 5 od 14 podpredsedniških mest in 11 od 23 mest predsednikov odborov.


Ženske na vodilnih mestih v Evropskem parlamentu  

Ženske na drugih vodilnih mestih v EU


Po evropskih volitvah 2019 je bila prvič v zgodovini na čelo Evropske komisije izvoljena ženska – Ursula von der Leyen. V nagovoru pred njeno potrditvijo v Evropskem parlamentu je poudarila, da si želi sestaviti spolno uravnoteženo ekipo Evropske komisije. To obljubo je tudi izpolnila, saj je za mesta v Evropski komisiji predlagala 13 žensk in 14 moških.


Odločanje o gospodarskih in monetarnih zadevah ostaja področje, na katerem je v EU spolne uravnoteženosti najmanj. Moški v Evropi močno prevladujejo na vodstvenih položajih centralnih bank in finančnih ministrstev. Evropski parlament je zato pozval k uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU. Z nominacijo Cristine Lagarde na čelo ECB se lahko zgodi, da bo Evropsko centralno banko prvič v zgodovini vodila ženska.