CO2 izpusti avtomobilov: dejstva in številke (infografika) 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Koliko izpustov CO2 proizvedejo avtomobili? Ali so električna vozila res čistejša alternativa? Več v infografiki.

Promet prispeva skoraj 30 % vseh evropskih izpustov CO2, od tega kar 72 % nastane zaradi cestnega prometa. Kot enega izmed ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov si je EU zadala cilj, da do leta 2050 izpuste iz prometa zmanjša za 60 % glede na vrednosti iz leta 1990.

Izpusti iz prometa se povečujejo


Vendar pa pot do tja ne bo lahka, saj se tempo zmanjševanja emisij upočasnjuje. Med tem ko so druge panoge izpuste uspele glede na leto 1990 zmanjšati, se ti v prometu v zadnjih letih povečujejo (več v grafiki). Eden izmed glavnih razlogov za to je dejstvo, da je vse več ljudi vse bolj mobilnih.


Poleg tega napredek pri doseganju večje učinkovitosti pri izrabi goriva v avtomobilskih motorjih zadnja leta nazaduje. Leta 2017 so tako nova registrirana vozila v povprečju v ozračje izpustila 0,4 grame CO2 na kilometer več, kot v letu pred tem.


Za zajezitev negativnih trendov je EU pripravila nove cilje glede izpustov CO2 za avtomobile in kombije. Poslanci so pravila potrdili z glasovanjem na plenarnem zasedanju 27. marca. Parlament je prav tako ukrepal na področju tovornih vozil. Novi tovornjaki na evropskih cestah bodo tako do leta 2030 morali v ozračje spustiti za 30 % manj izpustov kot leta 2019. 


Gibanje izpustov CO2 po sektorjih (1990 - 2016)  

Avtomobili med glavnimi onesnaževalci


V potniškem prometu se izpusti CO2 močno razlikujejo glede na to, katero prevozno sredstvo uporabimo. Avtomobili so med glavnimi onesnaževalci, saj prispevajo kar 60,7 % vseh emisij CO2 iz cestnega prometa v Evropi.

K temu močno prispeva dejstvo, da so avtomobili v Evropi so zelo slabo izkoriščeni. Povprečno število potnikov v vozilu je le 1,7, kar pomeni, da so številne druge oblike prevoza manj škodljive za okolje.

Z večjim deljenjem avtomobilov bi bil njihov ekološki odtis lahko mnogo prijaznejši. Če avtomobil uporabljajo štiri osebe, ta celo postane ena izmed najbolj ekoloških oblik prevoza potnikov.


Avtomobili prispevajo 60,7 % vseh emisij CO2 iz cestnega prometa v Evropi.  

Električnih avtomobilov vse več, so tudi bolj ekološki?


Izpuste CO2 iz vozila lahko zmanjšamo na dva načina: ali izdelamo učinkovitejši motor z boljšo izrabo goriva, ali pa zamenjamo gorivo. Danes večino avtomobilov v Evropi (52 %) poganja bencin. Sledi mu dizel z 37 %, alternativna goriva predstavljajo 11 %. Med njimi je najpogostejši zemeljski plin (LPG), v zadnjih letih pa na cestah opažamo tudi vedno več električnih vozil.


Kljub njihovemu še zmeraj majhnemu tržnemu deležu (le približno 1,5 odstotka na novo registriranih avtomobilov), število električnih vozil vztrajno narašča. Prodaja električnih avtomobilov v EU se je med letoma 2016 in 2017 povečala za kar 51 %.


Kako pa je z njihovim vplivom na okolje? Odgovor ni enostaven, saj moramo pri tem upoštevati celoten življenjski cikel vozila in vključiti tudi izpuste, ki nastanejo pri proizvodnji in odlaganju avtomobilov.


Proizvodnja in odlaganje električnih vozil je v primerjavi z avtomobili z motorji na notranje izgorevanje predvsem zaradi baterij bolj škodljiva za okolje. Količina izpustov ob uporabi električnih vozil pa je močno odvisna od načina pridobivanja električne energije.


Če upoštevamo trenutno povprečje mešanice energetskih virov v Evropi, so električni avtomobili skozi celoten življenjski cikel že danes rahlo čistejši od avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje (več v grafiki). S povečevanjem deleža obnovljivih virov pridobivanja električne energije se bo količina izpustov električnih vozil še zmanjševala.


Celotni izpusti CO2 glede na tip avtomobila: bencin, dizel in elektrika  

Drugi ukrepi EU za zmanjševanje izpustov


V pariškem podnebnem sporazumov se je EU zavezala, da bo celotne izpuste toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšala za vsaj 40 % glede na leto 1990.


To bo poleg zmanjševanja emisij iz potniških in tovornih vozil med drugim dosegla tudi z:


Več o tem, kako EU uresničuje cilje podnebne politike, tudi v infografiki.