Koliko izpustov CO2 v EU povzročajo avtomobili (infografika) 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Koliko izpustov CO2 proizvedejo avtomobili? Ali so električna vozila res čistejša alternativa? Več v infografiki.

Promet je leta 2019 prispeval okoli četrtino vseh izpustov CO2 v EU, od tega je kar 71,7 odstotka nastalo v cestnem prometu, pravi poročilo Evropske agencije za okolje.

V sklopu ukrepov za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 v sklopu evropskega zelenega dogovora je do leta 2050 treba zmanjšati izpuste iz prometa za 90 % glede na vrednosti iz leta 1990.

Spreminjanje izpustov v EU po sektorjih  

Izpusti iz prometa se povečujejo


Promet je edini sektor, v katerem so se izpusti v zadnjih treh desetletjih povečali - med letoma 1990 in 2019 so zrasli za 33,5 odstotka.

Znatno zmanjšanje izpustov prometa ne bo enostavno, saj se tempo zmanjševanja izpustov upočasnjuje. Glede na trenutne projekcije se bodo izpusti prometa do leta 2050 zmanjšali za le 22 odstotkov, kar je bistveno manj od želenega.

Izpusti prometa v EU po različnih vrstah prevoza  

Avtomobili med glavnimi onesnaževalci


Cestni promet povzroča okoli petino vseh izpustov toplogrednih plinov v EU.

V potniškem prometu se izpusti CO2 močno razlikujejo glede na to, katero prevozno sredstvo uporabimo. Avtomobili so med glavnimi onesnaževalci, saj prispevajo kar 60,6 % vseh izpustov CO2 iz cestnega prometa v Evropi.

K temu močno prispeva dejstvo, da so avtomobili v Evropi zelo slabo izkoriščeni - povprečno število potnikov v vozilu je bilo leta 2018 le 1,6. Deljenje avtomobilov, uporaba javnega prometa, kolesarjenje in hoja bi lahko pomagli zmanjšati izpuste.

Električnih avtomobilov vse več, so tudi bolj ekološki?


Izpuste CO2 iz vozila lahko zmanjšamo na dva načina: ali izdelamo učinkovitejši motor z boljšo izrabo goriva ali pa zamenjamo gorivo. Leta 2019 je večino cestnega pormeta v Evropi (66,7 %) poganjal dizel, sledil mu je bencin s 24,55 %.

V zadnjih letih pa na cestah opažamo tudi vedno več električnih vozil, leta 2020 so predstavljala 11 odstotkov vseh novo registriranih vozil.

Prodaja električnih avtomobilov v EU narašča od leta 2017, leta 2020, ko so stopili v veljavo novi cilji glede CO2, pa se je potrojila. Električni kombiji so leta 2020 predstavljali 2,3 odstotka novo registriranih kombijev.

Kako pa je z njihovim vplivom na okolje? Odgovor ni enostaven, saj moramo pri tem upoštevati celoten življenjski cikel vozila in vključiti tudi izpuste, ki nastanejo pri proizvodnji in odlaganju avtomobilov.

Proizvodnja in odlaganje električnih vozil sta v primerjavi z avtomobili z motorji na notranje izgorevanje predvsem zaradi baterij bolj škodljiva za okolje. Količina izpustov ob uporabi električnih vozil pa je močno odvisna od načina pridobivanja električne energije.

Če pa upoštevamo trenutno mešanico energetskih virov v Evropi, so električni avtomobili skozi celoten življenjski cikel že danes rahlo čistejši od avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje. S povečevanjem deleža obnovljivih virov pridobivanja električne energije bodo električna vozila še manj škodljiva za okolje, še posebej, če upoštevamo načrte EU za bolj trajnostne baterije.


Spremembe izpustov CO2 novih avtomobilov  

Cilji EU za zmanjšanje izpustov cestnega prometa


EU vpeljuje nove cilje glede izpustov CO2, katerih namen je zmanjšati izpuste novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil.

Julija 2021 je Evropska komisija predlagala zmanjšanje izpustov avtomobilov in kombijev za še 15 odstotkov od leta 2025, sledilo naj bi zmanjšanje izpustov avtomobilov za 55 odstotkov in kombijev do 2030 ter ničelni izpusti do 2035. Parlament je 8. junija 2022 na plenarnem zasedanju sprejel svoje pogajalsko stališče, podprl je tako cilj Komisije doseči nič izpustov do leta 2035 kot revidirane cilje za izpuste avtomobilov in kombijev do leta 2030. Parlament se lahko sedaj začne pogajati z državami EU.

Drugi ukrepi EU za zmanjševanje izpustov prometa


Za zmanjšanje izpustov cestnega prometa namerava EU predlagane cilje glede izpustov CO2 avtomobilov in kombijev kombinirati z:

  • novim sistemom za trgovanje z izpusti za cestni promet in stavbe,
  • povečanim deležem obnovljive energije v prometu,
  • odpravljanjem davčnih ugodnosti za fosilna goriva,
  • revizijo zakonodaje o infrastrukturi za alternativna goriva.

Preberite več o obnovljivem vodiku, čistem gorivu, katerega uporabo obravnavajo evropski poslanci.


Poleg določanja ciljev za izpuste avtomobilskih izpustov evropski poslanci obravnavajo tudi druge ukrepe v sektorju prometa s poudarkom na letalih in ladjah, med drugim umestitev morskega prometa v sistemu trgovanja z izpusti, revizijo sistema za letalstvo in predloge za bolj trajnostna goriva za ladje in letala. Izpusti letalstva in ladijskega prometa predstavljajo le 8 odstotkov vseh izpustov EU, a rastejo.


    Več o tem, kako EU uresničuje cilje podnebne politike, tudi v infografiki.