Kviz: Koliko veste o človekovih pravicah v Evropski uniji? 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Spoštovanje človekovih pravic je temelj Unije. Ste na tem področju dobro podkovani? Rešite naš kviz!

Kot državljan ali državljanka Unije imate mnogo pravic. EU si prizadeva, da bi jih varovala v Evropi in tudi drugod. Poleg tega si Evropski parlament prizadeva za ozaveščanje, ko prireja razprave, sprejema resolucije in vsako leto z nagrado izrazi javno priznanje delu zagovornikov človekovih pravic.

Ali veste, kaj vse Evropska unija počne za človekove pravice? Rešite naš kviz!

Rešite naš kviz o človekovih pravicah