Razlike v plačah med spoloma: dejstva in številke (infografika) 

 
 

Pred mednarodnim dnevom žena opazarjamo na ekonomske neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi v EU

Letos mineva 25 let od sprejetja Pekinške deklaracije, namen katere je spodbujati vsesplošni razvoj žensk širom sveta, 10 let od nastanka Agencije Združenih narodov za enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk (UN Women) in 5 let od sprejetja Ciljev za trajnostni razvoj (Sustainable Development Goals), eden od katerih je enakopravnost spolov.

Kakšno je stanje? Napredek je opazen, vendar neenakosti med ženskami in moškimi še vedno obstajajo, tudi na trgu dela. V povprečju so ženske v EU plačane manj kot moški.

Razlike v plačah med spoloma 
  • Razlika v plači med spoloma je razlika med povprečno plačo moškega in povprečno plačo ženske 
  • Neprilagojena razlika v plači med spoloma je razlika med povprečnim bruto dohodkom na uro moških in žensk, izražena v odstotkih dohodkov moških. Ne upošteva izobrazbe, starosti, števila opravljenih ur ali vrste dela. 
  • Podatki vključujejo samo podjetja z 10 ali več zaposlenimi. 

Kako velika je razlika v plačah med spoloma v EU?


Ženske v EU zaslužijo v povprečju skoraj 15% manj na uro kot moški. Med državami članicami obstajajo velike razlike: največjo razliko v plačah med spoloma so zabeležili v Estoniji (23%), najmanjšo pa v Romuniji (3%).


Razlike v plači med spoloma  

Manjša razlika v plačah ne pomeni nujno večje enakosti spolov. Manjša razlika se pogosto pojavlja v državah z nižjo zaposlenostjo žensk. Večja razlika pa lahko kaže na to, da so ženske večinoma zaposlene v sektorjih, kjer so plače nižje, ali da velik del njih dela s krajšim delovnim časom.


Ženske in moški na trgu dela

Pojasniti razliko v plačah med spoloma ni preprosto, potrebno je upoštevati veliko dejavnikov. Ni namreč povezana le z vprašanjem enakega plačila za enako delo.


Ženske in moški na trgu dela  

Čeprav v EU več žensk kot moških zaključi visokošolsko izobraževanje, so le-te na trgu dela manj aktivne. Skoraj 30% žensk v EU dela s krajšanim delovnim časom. Večja je tudi verjetnost, da bodo ženske prenehale delati, da bi skrbele za otroke ali sorodnike.

Razlika v plači med spoloma se spreminja s starostjo  ̶   ponavadi je nižja na začetku kariere in se z leti povečuje, vendar je zaznati različne trende med državami članicami. Opaziti je tudi razlike med posameznimi sektorji. Leta 2017, denimo, je bila razlika v plači v zasebnem sektorju večja od tiste v javnem sektorju v večini držav EU. 

Pomemben razlog za razlike v plačah med spoloma je večja zastopanost žensk v sektorjih s povprečno nižjimi plačami in manjša zastopanost v sektorjih s povprečno višjimi plačami. Na primer, v EU imamo več moških znanstvenikov in inženirjev  ̶   59% je moških, 41% pa žensk (podatki so za leto 2018). Poleg tega ženske zasedajo le 33% vodstvenih položajev v EU.

Razlike v plačah vodijo tudi do večje stopnje tveganja revščine pri starejših ženskah. Leta 2018 so ženske, starejše od 65 let, v EU, na primer, v povprečju prejele 30% nižje pokojnine od moških. Tudi tu so razlike med državami članicami velike  ̶  43-odstotna razlika v Luksemburgu in 1-odstotna razlika v Estoniji.

Preberite več o tem, kaj Parlament počne za zmanjšanje razlike v plačah med spoloma.