Kako odpraviti razliko med plačami moških in žensk v Evropski uniji (videoposnetek) 

 
 

Ob mednarodnem dnevu žena 8. marca vam predstavljamo, kako si Evropski parlament prizadeva zmanjšati razliko v plačilu moških in žensk.

Enakost spolov je eno temeljnih vodil Unije, načelo enakega plačila za enako delo pa je bilo uvedeno že pred več kot 60 leti. Kljub temu pa so v Uniji ženske v povprečju še vedno plačane skoraj 15 % manj na uro kot moški.

Evropski parlament želi to spremeniti. V resoluciji, ki jo je sprejel 30. januarja, so poslanci pozvali Komisijo, naj pripravi ambiciozno strategijo za enakost spolov, med drugim ukrepe za odpravo razlik v plačilu moških in žensk.

Evropska komisija naj bi strategijo za enakost spolov predstavila marca, temeljila pa naj bi na enakem plačilu za enako delo.

Kako doseči enako plačilo: zavezujoči cilji in preglednost

Parlament se zavzema za uvedbo zavezujočih pravil glede razlike v plačilu moških in žensk, pa tudi za to, da bi bili podatki o plačah tako v javnem kot zasebnem sektorju transparentni, ter za učinkovito izvajanje pravil, jasne cilje in spremljanje napredka.

Poslanci so pozvali tudi k posodobitvi akcijskega načrta za razliko v plačilu med spoloma do konca leta 2020. V njem naj bodo tudi določeni jasni cilji glede zmanjšanja te razlike in države Unije jih bodo morale doseči v naslednjih petih letih.

Glavni vzroki razlik v plačilu in kako jih odpraviti

Na trgu dela je žensk manj kot moških, kar je tudi eden glavnih vzrokov za razliko v plačilu med njimi. Poslanci pozivajo, da je treba več vlagati v predšolsko vzgojo in varstvo in storitve oskrbe, pa tudi poskrbeti za družinam bolj prijazne delovne možnosti.

Ženske želijo z različnimi ukrepi spodbujati, da bi se prijavljale tudi na bolje plačana delovna mesta. K temu bi na primer pripomoglo spodbujanje znanstvenih in tehničnih predmetov pri deklicah v šolah, podpora za podjetnice in možnosti za vseživljenjsko učenje.

Zmanjšanje razlik v pokojninah

Razlika med moškimi in ženskami v pokojninah je v Uniji v povprečju dvakrat večja kot razlika v plačah. Poslanci so predlagali, da bi razkorak zmanjšali tako, da bi pri izračunu pokojnine upoštevali oskrbo družinskih članov in da bi uvedli minimalno pokojnino.