COVID-19: Države Evropske unije bodo prejele pomoč Solidarnostnega sklada 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 
©Halfpoint/Adobe Stock  

Evropski parlament sprošča dodatna sredstva za pomoč članicam Evropske unije, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela.

Poslanci so na izrednem zasedanju v četrtek, 26. marca, potrdili predlog Evropske komisije, da bodo države članice za boj proti Covid-19 lahko zaprosile za pomoč Solidarnostnega sklada Evropske unije. Predlog je del ukrepov, s katerimi Evropska unija mobilizira vsa obstoječa proračunska sredstva za podporo članicam pri spopadanju s pandemijo.

Sredstva Solidarnostnega sklada so namenjena pomoči ob naravnih nesrečah, komisija pa je predlagala, da se sredstva lahko nameni tudi za javnozdravstvene krize.

Članice, ki jih je pandemija koronavirusa najbolj prizadela, bodo v letu 2020 dobile dostop do finančne pomoči v skupnem znesku do 800 milijonov evrov. Višina pomoči bo odvisna od posameznega primera.

"Omogočiti Solidarnostnemu skladu Evropske unije, da ukrepa glede Covid-19, je zelo smiselno - glede na izredno resne posledice za ljudi, zdravje in gospodarstvo v vseh evropskih regijah. V nasprotnem primeru bi bil ta sklad za vedno diskreditiran. Predpise naj bi se prilagajalo glede na krizne situacije in spremenjene razmere. To počnemo, da se bo lahko izkazala solidarnost Evropske unije," je povedal predsednik Odbora za regionalni razvoj Younous Omarjee (GUE/NGL, Francija).

Solidarnost Evropske unije

Solidarnostni sklad je EU ustanovila po hudih poplavah v Srednji Evropi leta 2002. Namenjen je pomoči članicam Evropske unije pri spopadanju s posledicami večjih naravnih nesreč. Sklad je lahko po dosedanjih pravilih pomagal v primeru nesreč, kot so poplave, gozdni požari, potresi, nevihte in suše, ne pa tudi v javnozdravstvenih krizah, kot je pandemija COVID-19.

Po novih pravilih se bodo iz sklada še vedno lahko financirale dejavnosti za nujno pomoč in obnovo, kot so ponovna vzpostavitev infrastrukture, čiščenje območij in zagotavljanje začasnih namestitev za prebivalce. Uporaba sredstev pa bo razširjena še na dejavnosti za pomoč prebivalstvu ob javnozdravstvenih krizah in na ukrepe za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni.

Preverite, katere ukrepe je EU sprejela v boju proti koronavirusu.