Koronavirus: časovnica ukrepov EU 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Evropska unija se s številnimi ukrepi bori proti pandemiji in njenim posledicam. V časovnici si oglejte prikaz ukrepov po področjih.

Preverite, kakšna so prizadevanja EU na področju zdravstva, raziskav, gospodarstva, zaposlitve, družbe, potovanj in prometa ter kako EU pomaga svojim partnerjem po vsem svetu v boju proti koronavirusu.

ZDRAVSTVO 
Podpora javnemu zdravstvu in zagotavljanje medicinske opreme  
 • 20 milijonov hitrih antigenskih testov za države članice  
  18. december 2020 

  Evropska komisija predlaga skupna pravila za uporabo, potrditev in medsebojno prepoznavo hitrih antigenskih testov. Poleg tega omogoči državam članicam uporabo več kot 20 milijonov testov.

  infographic illustration    
 • Program EU za zdravje 
  14. december 2020 

  Pogajalci Sveta in Parlamenta dosežejo dogovor glede programa EU za zdravje, ki je namenjen boju proti čezmejnim grožnjam zdravju in krepitvi odpornosti evropskih zdravstvenih sistemov. Zahvaljujoč Parlamentu je višina sredstev povišana na 5,1 milijardo evrov za obdobje 2021-2027. Evropska komisija je novi program predlagala 28. maja.

  infographic illustration    
 • Evropska zdravstvena unija 
  11. november 2020 

  Komisija predstavi prve ukrepe za oblikovanje evropske zdravstvene unije, ki bo zagotavljala boljšo pripravljenost in odzivnost med sedanjo in prihodnjimi zdravstvenimi krizami.

  Predlog vključuje vzpostavitev mehanizma za odziv na izredne razmere, ki bo neodvisno in hitreje razglasil izredne razmere, ter večje pristojnosti evropske agencije za zdravila (EMA) in evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

  infographic illustration    
 • Lažji uvoz medicinske opreme 
  28. oktober 2020 

  Da bi lahko medicinsko opremo lažje uvozili iz tretjih držav, so začasno odpravljene carine in DDV na uvoženo blago.

  Ta izjema je v veljavi od 30. januarja 2020 in je podaljšana do aprila 2021. Poleg tega bodo novi predpisi omogočili oprostitev davka na dodano vrednost pri prodaji cepiv in testov bolnišnicam in zdravnikom.

  infographic illustration    
 • Ukrepi proti pomanjkanju zdravil 
  17. september 2020 

  Parlament je 17. septembra sprejel resolucijo, v kateri je pozval, naj bo EU bolj samozadostna na področju zdravja: zagotovi naj zaloge, povrne lokalno proizvodnjo zdravil in zagotovi boljše usklajevanje nacionalnih zdravstvenih strategih na ravni EU.

  infographic illustration    
 • Krepitev pripravljenosti na prihodnje izbruhe 
  15. julij 2020 

  Komisija predstavi takojšnje kratkoročne ukrepe za krepitev pripravljenosti EU na prihodnje izbruhe covida-19. Med ukrepi so povečanje zmogljivosti testiranja, zagotavljanje zalog zdravil in medicinske opreme ter zmanjševanje bremena sezonske gripe.

  infographic illustration    
 • Nove zahteve za medicinske pripomočke odložene 
  17. april 2020 

  Da bi preprečili pomanjkanje in zamude pri nakupu ključnih medicinskih pripomočkov, se Parlament strinja, da se začetek uporabe nove uredbe o medicinskih pripomočkih preloži.

  infographic illustration    
 • Nujna pomoč za zdravstveni sektor 
  17. april 2020 

  Evropska unija iz svojega proračuna da na voljo več kot 3 milijarde evrov za distribucijo medicinske opreme, usklajevanje prevoza pacientov in opreme ter za gradnjo mobilnih bolnišnic. Dolgoročno bodo ta sredstva namenjena tudi testiranju in raziskavam.

  infographic illustration    
 • Skupna rezerva medicinske opreme za EU 
  20. marec 2020  

  Evropska unija ustvari strateško zalogo ventilatorjev, mask za večkratno uporabo, laboratorijskega materiala in zdravil (rescEU), da bi pomagala državam članicam, ki se soočajo s pomanjkanjem opreme.

  infographic illustration    
 • Povečanje proizvodne zmogljivosti 
  20. marec 2020  

  Evropski harmonizirani standardi za medicinsko opremo (zaščitne maske in oblačila, respiratorji ...) so zdaj na voljo brezplačno, s čimer želi EU spodbuditi proizvodnjo.

  infographic illustration    
 • Ustanovitev evropske skupine strokovnjakov 
  17. marec 2020 

  Skupina, v kateri je sedem epidemiologov in virologov iz različnih držav članic, pripravlja znanstvene smernice za ukrepe EU in usklajuje ukrepe za obvladovanje tveganja.

  infographic illustration    
 • Zagotavljanje osebne zaščitne opreme  
  15. marec 2020 

  Za izvoz osebne zaščitne opreme (mask, vizirjev, zaščitnih oblačil ...) v države zunaj EU je odslej potrebno dovoljenje.

  infographic illustration    
 • Skupna nabava medicinske opreme 
  28. februar 2020 

  Države članice sklenejo sporazum o skupni nabavi zaščitne opreme (rokavice, maske, kombinezoni ...), ventilatorjev in testov.

  infographic illustration    
RAZISKAVE 
Podpora raziskavam in inovacijam za učinkovita zdravila in cepiva  
 • Odobreno je drugo cepivo  
  6. januar 2021 

  Cepivo proti covidu-19, ki ga je razvila Moderna, pridobi pogojno dovoljenje za promet v EU.

  infographic illustration    
 • Po vsej EU se prične cepljenje  
  27. december 2020 

  Po vsej EU se prične cepljenje proti covidu-19. V skladu z nacionalnimi strategijami cepljenja so najprej cepljeni ljudje v prednostnih skupinah.

  infographic illustration    
 • Odobreno je prvo cepivo 
  21. december 2020 

  Evropska agencija za zdravila (EMA) cepivu proti covidu-19, ki ga je razvil BioNTech/Pfizer, podeli pozitivno znanstveno priporočilo, in Komisija mu kot prvemu cepivu proti temu virusu izda prvo pogojno dovoljenje za promet v EU. Odobritev podprejo države članice.

  infographic illustration    
 • Kako med zimo ostati varni pred covidom-19  
  2. december 2020 

  Evropska komisija predstavi strategijo za ohranjanje nizkih številk primerov covida-19 med zimo. Strategija vključuje priporočila državam članicam, naj ohranijo zahteve po ohranjanju razdalje in maskah, okrepijo testiranje in sledenje kontaktom, zagotovijo napotke o varnih potovanjih ter nadalje razvijejo strategije cepljenja.

  infographic illustration    
 • Pogodbe za cepiva proti covidu-19 
  25. november 2020  

  EU je s podjetji AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac in Moderna sklenila pogodbe, ki bodo državam članicam omogočile nakup cepiv. Možne so tudi donacije državam z nižjimi in srednjimi dohodki ali preusmeritev v druge evropske države.

  Komisija je zaključila tudi uspešne poizvedovalne pogovore s proizvajalko Moderna.

  infographic illustration    
 • EU med vodilnimi donatorkami instrumenta COVAX 
  12. november 2020 

  Instrument COVAX je del globalnega sodelovanja za pospešitev razvoja, proizvodnje in pravičnega dostopa do testov, zdravil in cepiv proti covidu-19. EU bo prispevala 500 milijonov evrov za cepiva za države z nizkim in srednjim dohodkom.

  infographic illustration    
 • Učinkovite strategije cepljenja  
  15. oktober 2020 

  Evropska komisija predlaga ključne elemente, ki naj jih države članice vključijo v strategije cepljenja. Med njimi so tudi skupine, ki naj bodo obravnavane prednostno.

  infographic illustration    
 • 128 milijonov evrov za raziskave diagnostike in cepiv  
  11. avgust 2020  

  EU podpre 23 raziskovalnih programov s 128 milijoni evrov v sklopu programa Unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

  Pred tem je bilo 48,5 milijonov evrov dodeljenih 18 raziskovalnim projektom, ki razvijajo cepiva, nova zdravila in teste za hitro diagnosticiranje ter krepijo pripravljenost in odziv na izbruhe bolezni, 117 milijonov pa osmim projektom preko pobude za inovativna zdravila za projekte, ki se ukvarjajo z razvojem diagnostike in zdravljenja.

  infographic illustration    
 • 75 milijonov evrov podjetju za inovativna cepiva CureVac 
  6. julij 2020 

  Evropska investicijska banka (EIB) in CureVac, nemški razvijalec inovativnih cepiv, skleneta dogovor o posojilu v višini 75 milijonov evrov, ki bo podprlo razvoj in proizvodnjo cepiv podjetja, vključno s kandidatom CureVaca za cepivo proti virusu SARS-CoV-2.

  infographic illustration    
 • Pospešen razvoj cepiv 
  10. julij 2020 

  Parlament odobri začasno odstopanje od predpisov glede nekaterih kliničnih preizkusov, da bi bila lahko cepiva in zdravila proti covidu-19 hitreje razvita.

  infographic illustration    
 • Svetovna kampanja zbiranja sredstev za razvoj diagnostike in cepiv 
  27. junij 2020 

  Srečanje "Globalni cilj – združimo moči za našo prihodnost" zbere dodatnih 6,15 milijarde evrov za globalni odziv proti koronavirusu, kar je skupaj s preteklim zbiranjem znese skoraj 16 milijard evrov. Pobudo za zbiranje sredstev je EU skupaj z globalnimi partnerji zagnala 4. maja in z njo pozvala države in organizacije po vsem svetu k zbiranju sredstev za razvoj in izdelavo diagnostike, zdravil in cepiv proti koronavirusu.

  infographic illustration    
 • Strategija EU o cepivih 
  17. junij 2020 

  Evropska komisija predstavi strategijo EU, katere namen je pospešiti razvoj, proizvodnjo in uvajanje cepiv proti covidu-19.

  infographic illustration    
 • Dodatnih 100 milijonov evrov za razvoj cepiva 
  17. junij 2020 

  Evropska investicijska banka podpre podjetje za imunoterapijo BioNTechSE s 100 milijoni evrov v obliki financiranja dolgov za razvoj programa cepiva proti covidu-19.

  infographic illustration    
 • 314 milijonov evrov za zagonska podjetja in inovacije 
  8. junij 2020 

  166 milijonov evrov je preko pospeševalnega pilotnega programa Evropskega sveta za inovacije (EIC) dodeljenih 36 podjetjem za izvajanje pionirskih projektov za boj proti virusu in podporo okrevanju. Poleg tega je odobrenih 148 milijonov evrov za drugih 36 podjetij, ki so odločena prispevati k načrtu za okrevanje Evrope. 139 podjetij prejme novo evropsko potrdilo "Pečat odličnosti", ki naj bi v času covida-19 pomagalo pritegniti sredstva iz drugih virov.

  infographic illustration    
 • Dodatnih 122 milijonov evrov za raziskave in inovacije 
  19. maj 2020 

  EU objavi razpis za nove projekte, ki bodo usmerjeni v: prilaganje proizvodnje za hitro proizvodnjo nujne medicinske opreme za testiranje, zdravljenje in preventive; za razvoj medicinskih tehnologij za diagnostiko in nego bolnikov; za raziskave vedenjskih in družbeno-gospodarskih posledic koronavirusa z namenom izboljšati strategije zdravljenja in preprečevanja. 122 milijonov investicij bo namenil raziskovalni in inovacijski program EU Obzorje 2020.

  infographic illustration    
 • Platforma za deljenje podatkov, namenjena raziskovalcem 
  20. april 2020 

  Evropska komisija skupaj s partnerji vzpostavi evropsko podatkovno platformo za COVID-19, da bi omogočila hitro zbiranje in deljenje razpoložljivih raziskovalnih podatkov.

  infographic illustration    
GOSPODARSTVO 
Podpora finančnemu sektorju in podjetjem  
 • Dogovor glede mehanizma za okrevanje in odpornost 
  18. december 2020 

  Pogajalci Sveta in Parlamenta dosežejo dogovor glede pravil mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je ključni instrument načrta za okrevanje po covidu-19. Mehanizem bo omogočil uporabo 672,5 milijarde evrov posojil in dotacij za reforme in investicije v državah EU.

  infographic illustration    
 • Odobren je dolgoročni proračun EU za obdobje 2021-2027 
  16. december 2020 

  Parlament na plenarnem zasedanju odobri naslednji sedemletni proračun EU. Skupaj s svežnjem za okrevanje po covidu-19 bo omogočil EU, da nameni 1.800 milijard evrov za bolj odporno, zeleno in digitalno Evropo. Na pogajanjih s Svetom so evropski poslanci zagotovili bistveno višji proračun za novi program EU za zdravje.

  infographic illustration    
 • Kompromis o dolgoročnem proračunu EU 
  10. november 2020 

  Pogajalci Parlamenta dosežejo začasni dogovor s Svetom glede proračuna EU za obdobje 2021-2027. Parlament zagotovi, da se svežnju, dogovorjenemu na julijskem srečanju EU, doda 16 milijard. 15 milijard bo okrepilo ključne programe EU, ki ščitijo državljane pred pandemijo covida-19 in zagotavljajo priložnosti za naslednjo generacijo. Ena milijarda bo omogočila večjo prožnost pri odzivu na prihodnje potrebe in krize.

  infographic illustration    
 • 6,2 milijarde evrov za boj proti krizi in pospešitev razvoja cepiva 
  17. september 2020 

  Parlament odobri povečanje proračuna za leto 2020 za 6,2 milijarde evrov: kohezijskim sredstvom bo dodanih 5,1 milijarde evrov, ki bodo zagotovili, da bodo povrnjeni zahtevki držav članic po povračilih sredstev, ki so jih porabile za boj proti krizi, 1,1 milijarde evrov pa bo porabljenih za razvoj in distribucijo cepiva proti covidu-19.

  infographic illustration    
 • Parlament odpre pot za okrevanje po krizi 
  16. september 2020 

  Z glasovanjem po hitrem postopku na septembrskem plenarnem zasedanju Parlament pospeši izvedbo postopka, ki bi Evropski uniji omogočil izposojanje 750 milijard evrov za izvedbo načrta za okrevanje po pandemiji koronavirusa. Evropski poslanci so ponovili svoj poziv, da se morajo oblikovati novi viri prihodka v proračun EU, ki naj bodo visoki vsaj toliko, da bodo pokrili stroške načrta.

  infographic illustration    
 • Parlament obžaluje reze v proračun 
  23. julij 2020 

  Poslanci sprejmejo resolucijo, v kateri pred pogajanji s Svetom opredelijo svoje mnenje glede dogovora Sveta o proračunu EU za obdobje 2021-2027. Voditelji držav članic so dogovor dosegli 21. julija. Parlament pozdravi dogovorjeno velikost načrta za okrevanje, a izrazi nestrinjanje z rezi v dolgoročni proračun, pozove k zavezi k novim virom lastnih sredstev prihodkov EU in razglasi, da je pripravljen zadržati odobritev proračuna, če ne bo izboljšan. Poslanci vztrajajo tudi pri tem, da mora biti Parlament vključen v odločanje glede načrta za okrevanje.

  infographic illustration    
 • Prilagajanje predpisov, da bodo banke lažje posojale podjetjem in gospodinjstvom 
  19. junij 2020 

  Parlament odobri predlog bolj prožnih kapitalskih zahtev, ki ima namen začasno zagotavljati bankam ugodnejše pogoje pri podajanju kreditov podjetjem in gospodinjstvom ter jim pomagati pri soočanju iz izgubami, kar bo ublažilo gospodarske posledice krize covida-19.

  infographic illustration    
 • Izredni program ECB za nakup vrednostnih papirjev ob pandemiji (1.350 milijard evrov) 
  4. junij 2020 

  Evropska centralna banka poveča sredstva programa za nujne nakupe vrednostnih papirjev zasebnega in javnega sektorja za 600 milijard evrov na 1.350 milijard evrov. Začasni izredni program nakupa je bil zagnan marca v vrednosti 750 milijard evrov, poleg 120 milijard, ki so bili že mobilizirani zaradi pandemije.

  infographic illustration    
 • 750 milijard evrov za spodbudo gospodarskega in socialnega okrevanja 
  27. maj 2020 

  Evropski poslanci pozdravijo predlog Evropske komisije, naj se oblikuje 750 milijard evrov vreden instrument za obnovo ("EU naslednje generacije"), ki bo naslavljal krizo covida-19. Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je predlog predstavila na plenarni seji Evropskega parlamenta. Poslanci so v resolucijah 15. maja in 17. aprila pozvali k oblikovanju robustnega in obsežnega gospodarskega paketa, ki se bo osredotočal na potrebe prebivalcev.

  infographic illustration    
 • Maksimalna prilagodljivost pri usmerjanju sredstev iz strukturnih skladov EU 
  23. april 2020 

  Novi ukrepi bodo državam članicam omogočili, da bodo preusmerjale denar med tremi glavnimi kohezijskimi skladi (Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom in Kohezijskim skladom), med regijami različnih kategorij in med posebnimi prednostnimi področji skladov.

  infographic illustration    
 • Podpora EIB za gospodarstvo (65 milijard evrov) 
  16. april 2020 

  Evropska investicijska banka ustanovi jamstveni sklad v vrednosti 25 milijard evrov, tako da bo mogoče za pomoč evropskemu gospodarstvu mobilizirati do 200 milijard, poleg 40 milijard, ki so bile že zagotovljene.

  infographic illustration    
 • Evropski načrt za postopno opuščanje zajezitvenih ukrepov 
  15. april 2020 

  Evropska komisija in Evropski svet predstavita smernice in navodila za države članice pri odpravljanju zajezitvenih ukrepov.

  infographic illustration    
 • Takojšnja pomoč za najmanj 100.000 malih in srednjih podjetij 
  6. april 2020 

  Ker je kriza močno prizadela prav evropska mala in srednja podjetja, Evropska unija zagotovi približno 8 milijard evrov za njihovo financiranje.

  infographic illustration    
 • Strukturni skladi EU za bistvene naložbe in vire (37 milijard evrov) 
  27. marec 2020 

  Evropska unija da na voljo 37 milijard evrov iz strukturnih skladov za naložbeno pobudo v odziv na koronavirus, da bi podprla zdravstvene sisteme, mala in srednja podjetja ter trge dela.

  infographic illustration    
 • Večja prožnost javnih financ  
  23. marec 2020 

  Da bodo lahko države članice v boju s koronavirusom izjemoma porabile več denarja, Evropska unija zrahlja svoja proračunska pravila.

  infographic illustration    
 • Spremenjena pravila o državni pomoči 
  19. marec 2020 

  Državam članicam se ne bo treba tako strogo držati pravil o državni pomoči. To bo pripomoglo, da bodo lahko podjetjem vseh vrst zagotovile potrebno likvidnost in ohranile nemoteno poslovanje.

  infographic illustration    
DELOVNA MESTA IN DRUŽBA 
Pomoč za gospodinjstva in ohranjanje delovnih mest med krizo  
 • Ohranjanje delovnih mest in podpora podjetjem (100 milijard evrov)  
  27. oktober 2020  

  EU je maja v sklopu odziva na koronavirusno krizo vzpostavila instrument SURE, s katerim je zagotovila državam EU do 100 milijard evrov sredstev v obliki ugodnih posojil, da bodo lahko podjetja kljub skrajšanemu delovnemu času obdržala svoje zaposlene. Instrument je bil aktiviran 22. septembra, prva izplačila bodo 27. oktobra.

  infographic illustration    
 • Zaščita čezmejnih in sezonskih delavcev 
  19. junij 2020 

  Parlament pozove k nujnemu ukrepanju za zaščito zdravja, varnosti in poštenih delovnih pogojev za čezmejne in sezonske delavce v kontekstu krize koronavirusa.

  infographic illustration    
 • Pomoč kmetijsko-prehrambnemu sektorju 
  19. junij 2020  

  EU od začetkov izbruha covida-19 sprejema izredne ukrepe za finančno pomoč in krizne tržne prilagoditve, uvedla je tudi bolj prožna pravila za kmetije, da bi pomagala kmetom, ribičem in malim kmetijsko-prehrambenim podjetjem pri spopadanju s posledicami covida-19.

  infographic illustration    
 • Uvrstitev SARS-CoV-2 v rizično skupino 3 
  11. junij 2020 

  Parlament in Komisija se strinjata, da se virus, ki povzroča covid-19, SARS-Co_V-2, razvrsti v rizično skupino 3 po Direktivi EU o bioloških dejavnikih, kar bo zagotovilo dodatno zaščito za zdravje in varnost delavcev.

  infographic illustration    
 • Smernice EU za varno vrnitev na delovno mesto  
  24. april 2020 

  EU objavi smernice za zagotavljanje varne in zdrave vrnitve delavcev na delovna mesta. Smernice vključujejo področja od ocen tveganja in oskrbe bolnih delavcev do informacij za določene sektorje in poklice.

  infographic illustration    
 • Skrb za najbolj zapostavljene  
  23. april 2020  

  Da bi zmanjšali tveganje okužbe, bo dostava živil in osnovnih potrebščin prek Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim mogoča v obliki elektronskih ali običajnih kuponov, delavci in prostovoljci pa bodo dobili zaščitno opremo.

  infographic illustration    
 • Zagotavljanje zasebnosti in zaščite podatkov pri uporabi aplikacij za sledenje stikom 
  17. april 2020 

  Komisija objavi smernice in evropski nabor orodij za razvoj novih aplikacij, ki so namenjene boju proti covidu-19. Parlament poudarja, da morajo biti vsi digitalni ukrepi proti pandemiji skladni z zakonodajo o varovanju podatkov in zasebnosti.

  infographic illustration    
 • Finančna pomoč iz solidarnostnega sklada (800 milijonov evrov)  
  26. marec 2020  

  Solidarnostni sklad Evropske unije bo mogoče uporabljati tudi v izrednih zdravstvenih razmerah, tako da bodo imele države članice, ki jih je pandemija najhuje prizadela, v letu 2020 na voljo 800 milijonov evrov.

  infographic illustration    
 • Preprečevanje preobremenjenosti omrežij  
  19. marec 2020  

  Evropska unija prosi platforme Netflix, Facebook in YouTube, naj začasno zmanjšajo kakovost pretočnih vsebin, da ne bi prišlo do preobremenitev omrežij v času ukrepov za omejevanje širjenja virusa, ko se je zvišala uporaba interneta.

  infographic illustration    
POTOVANJA IN PROMET 
Omejevanje potovanj in zagotavljanje ključnih storitev  
 • EU vzpostavi evropski sistem za aplikacije za obveščanje in beleženje stikov 
  19. oktober 2020 

  Komisija vzpostavi evropski sistem, s katerim želi zagotoviti čezmejno interoperabilnost aplikacij držav članic za opozarjanje na nevarne stike. Prve aplikacije, povezane s to storitvijo, so Corona-Warn-App (Nemčija), COVID tracker (Irska) in Immuni (Italija). Ostale aplikacije bodo povezane oktobra in novembra.

  infographic illustration    
 • Usklajevanje ukrepov, ki omejujejo prosto gibanje 
  17. september 2020 

  Komisija predstavi predlog, po katerem so vsi ukrepi držav članic, ki omejujejo svobodo gibanja, usklajeni in jasno razloženi na ravni EU. Parlament je z resolucijo, sprejeto 17. septembra, podprl predlog in pozval k uskladitvi zdravstvenih ocen.

  infographic illustration    
 • Postopno sproščanje omejitev potovanj 
  15. junij 2020 

  Države članice postopno sproščajo omejitve potovanj, ki so bile uvedene z namenom zadrževanja širjenja koronavirusa. Parlament zahteva, naj se schengensko območje prostega gibanja povrne v normalno delovanje, kakor hitro bo to mogoče.

  infographic illustration    
 • Pomoč pri vračanju prostega gibanja in turizma – “Re-open EU”  
  14. junij 2020  

  EU zažene spletno platformo "Re-open EU", ki potnikom zagotavlja potrebne informacije za načrtovanje njihovih evropskih potovanj in počitnic ob upoštevanju zdravja in varnosti. Informacije so redno posodabljane in dostopne v 24 jezikih.

  infographic illustration    
 • Priporočila za varna potovanja 
  13. maj 2020 

  Evropska komisija predlaga smernice in priporočila za turizem in pormet, da bi državam članicam pomagala uskladiti varno odpravljanje omejitev potovanj in zaščitila potnike.

  infographic illustration    
 • Opustitev poletov brez potnikov 
  26. marec 2020  

  Evropska unija začasno omili predpise o letaliških slotih, po katerih morajo letalske družbe izkoristiti načrtovane termine za vzlete in pristanke, da jih lahko obdržijo tudi v prihodnji sezoni. Dodatne spremembe je uvedla 10. februarja 2021.

  infographic illustration    
 • Nemoten pretok blaga in storitev  
  18. marec 2020  

  Evropska unija na mejnih prehodih uvede „zelene pasove“ za transport osnovnega blaga ter bistvene medicinske in zaščitne opreme znotraj enotnega trga.

  infographic illustration    
 • Omejitev potovanj za zajezitev okužb  
  17. marec 2020  

  Evropska unija začasno zapre svoje meje za nenujna potovanja, da bi omejila širjenje covida-19.

  infographic illustration    
 • Vračanje državljanov EU v domovino 
  Od januarja 2020 

  Zahvaljujoč mehanizmu EU za civilno zaščito se na desettisoče državljanov Evropske unije, ki so se zataknili v državah po vsem svetu, lahko vrne v domovino.

  infographic illustration    
GLOBALNI ODZIV EU 
Podpora partnerskim državam v boju proti pandemiji koronavirusa  
 • 20 milijonov dolarjev za zdravstvene sisteme v Jugovzhodni Aziji 
  1. december 2020 

  EU zažene nov program v vrednosti 20 milijonov evrov, ki bo okrepil zmožnosti nadzorovanja in testiranja v partnerskih državah v zvezi držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) in podprl njihove zdravstvene sisteme.

  infographic illustration    
 • 86,5 milijonov evrov za Gano 
  20. november 2020 

  EU nameni 86,5 milijonov nujne pomoči Gani za spopadanje s posledicami pandemije.

  infographic illustration    
 • 92 milijonov evrov za Sahel 
  9. november 2020 

  EU nameni Burkini Fasu, Mavritaniji, Nigerju in Čadu 92 milijonov evrov pomoči za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe in zmanjševanje gospodarskih in družbenih vplivov pandemije.

  infographic illustration    
 • 25 milijonov evrov za Gambijo 
  19. oktober 2020 

  V sklopu svežnja Ekipa Evropa EU nameni 25 milijonov evrov Gambiji kot pomoč pri okrevanju po pandemiji ter podporo pri prehodu k demokraciji.

  infographic illustration    
 • Humanitarni zračni most  
  11. september 2020  

  Humanitarni zračni most EU pomaga državam po vsem svetu, ki jih je prizadela kriza zaradi covida-19. Od vzpostavitve 8. maja je 67 letov prepeljalo medicinsko opremo in humanitarne delavce na kritična območja v Afriki, Aziji in obeh Amerikah.

  infographic illustration    
 • Dostava medicinskih zalog in zaščitne opreme po vsem svetu se nadaljuje 
  28. julij 2020 

  EU prek mehanizma za civilno zaščito še naprej dostavlja medicinske zaloge in osebno zaščitno opremo po vsem svetu. Pošiljke so bile dostavljene v 24 držav, med njimi v sedem držav članic.

  infographic illustration    
 • 64 milijonov evrov za južnoafriško regijo 
  20. julij 2020 

  EU zagotovi humanitarno pomoč v višini 64,7 milijona evrov za Angolo, Bocvano, Esvatini, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mavricij, Mozambik, Namibijo, Zambijo in Zimbabve. Sredstva so namenjena pomoči ljudem pri spopadanju s koronavirusom in ekstremnimi vremenskimi pogoji, kot je stalna suša, in drugimi krizami.

  infographic illustration    
 • Nov paket pomoči za Severno Afriko 
  2. julij 2020 

  EU potrdi nov sveženj pomoči za pomoč migrantom in lokalnim skupnostim ter za boj proti covidu-19 v Severni Afriki. Sveženj vsebuje 80 milijonov evrov novih sredstev in 30 milijonov evrov iz nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko.

  infographic illustration    
 • Pomoč Srednjeafriški republiki  
  18. junij 2020 

  EU potrdi 54 milijonov evrov pomoči Srednjeafriški republiki za pomoč v boju proti koronavirusu.

  infographic illustration    
 • 60 milijonov evrov za pomoč državam Afriškega roga 
  17. junij 

  EU mobilizira sveženj v višini 60 milijonov evrov za boj proti zdravstvenim in družbeno-gospodarskim posledicam krize v Afriškem rogu. Maje je EU odobrila humanitarno pomoč v višini 105,5 milijona evrov za humanitarne projekte v Džibutiju, Etiopiji, Keniji in Somaliji, ki so namenjeni zdravstveni oskrbi, hrani in osnovnim potrebam beguncev.

  infographic illustration    
 • Dodatnih 55 milijonov evrov za sirske begunce in lokalne skupnosti v Jordaniji in Libanonu 
  10. junij 2020 

  EU mobilizira paket pomoči v višini 55 milijonov evrov, namenjen sirskim beguncem in ranljivim ljudem v Jordaniji in Libanonu med krizo koronavirusa. Pomoč se osredotoča na zdravje in dostop do vode, sanitarij in higienskih storitev. Sredstva so dodana paketu pomoči v višini 240 milijonov evrov, ki je bil odobren marca.

  infographic illustration    
 • Dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči 
  20. maj 

  Dodatnih 50 milijonov evrov bo pomagalo omogočati dostop do zdravstvenih storitev, zaščitne opreme, vode in sanitarne ureditve ranljivim ljudem, ki jim grozi velika humanitarna kriza, zlasti na območju Sahela in Čadskega jezera, v Srednjeafriški republiki, na območju afriških Velikih jezer, v vzhodni Afriki, Siriji, Jemnu, Palestini in Venezueli ter ljudstvu Rohinga. Sredstva se bodo razporejala prek nevladnih organizacij, mednarodnih organizacij, agencij Združenih narodov ter Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

  infographic illustration    
 • Tri milijarde posojil za sosedske in partnerske države 
  15. maj 2020 

  EU odobri tri milijarde posojil, s katerimi želi sosedam EU in partnerskim državam pomagati v preprečevanju negativnih družbenih in gospodarskih posledic pandemije in ohranjati finančno stabilnost.

  infographic illustration    
 • 3,3 milijarde evrov podpore EU za zahodni Balkan  
  29. april 2020  

  EU mobilizira sveženj v višini več kot 3,3 milijarde evrov, namenjen partnericam na zahodnem Balkanu, s čimer pomaga podpirati zdravstveni sektor, družbeno in gospodarsko okrevanje, humanitarno pomoč beguncem ter makro- in mikrofinančno asistenco.

  infographic illustration    
 • Več kot 36 milijard evrov za partnerske države  
  8. april 2020  

  EU zažene paket "Ekipa Evropa", s katerim želi pomagati najbolj ranljivim državam v boju proti pandemiji ter blaženju njenih družbenih in gospodarskih posledic, še posebej v Afriki in soseščini EU, a tudi v Aziji, Latinski Ameriki in na Karibskem otočju.

  infographic illustration    
 • Do 28 milijonov evrov za podporo raziskavam v podsaharski Afriki  
  8. april 2020  

  Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja (EDCTP) objavi tri razpise, s katerim želi podpreti raziskave in raziskovalne zmožnosti v podsaharski Afriki. Skupni znesek razpisov je 28 milijonov evrov, ki jih bo zagotovil program Horizon 2020, raziskovalni in inovacijski program EU.

  infographic illustration    
 • 700 milijonov evrov finančne pomoči Grčiji za pomoč pri upravljanju migracij  
  3. marec 2020  

  EU nameni 350 milijonov evrov pomoči Grčiji, ki je vstopna točka za večino beguncev in migrantov. Grčija lahko zaprosi za dodatno pomoč v višini 350 milijonov evrov, ti bodo lahko del proračuna. Grčija preko mehanizma EU za civilno zaščito prejme tudi podporo v obliki medicinske opreme, zdravstvenih ekip, zatočišč, šotorov in odej.

  infographic illustration    

Dezinformacije o pandemiji se širijo po vseh poteh, zaradi česar se je še težje boriti proti virusu. EU zagotavlja in spodbuja širjenje zanesljivih informacij, sodeluje tudi z upravljavci spletnih platfom, da bi odstranili lažne novice in spletne prevare. 10. junija je Komisija predlagala konkretne ukrepe, ki bi lahko hitro pomagali v boju proti dezinformacijam.

Preverite lahko tudi naš povzetek 10 ukrepov, ki jih je EU sprejela v boju proti covidu-19 in 10 ukrepov EU za gospodarsko okrevanje Evrope.