Dobrobit in zaščita živali: Razlaga zakonodaje EU (video) 

 
 
Evropska divja mačka © AdobeStock/creativenature.nl  

Standardi EU na področju dobrobiti živali so med najvišjimi na svetu. Kako zakonodaja ščiti kmetijske in laboratorijske živali, divjad in hišne ljubljenčke?

Evropska unija se že več kot 40 let zavzema za dobrobit živali in je na tem področju globalni vodja, njeni standardi pa so med najvišjimi na svetu. Predpisi EU so pozitivno vplivali tudi na zakonodajo v tretjih državah. Nanašajo se predvsem na kmetijske živali (na kmetiji, med prevozom in pri zakolu), pa tudi na divjad, laboratorijske živali in hišne ljubljenčke.

Dobrobit kmetijskih živali

EU je predpise za zaščito kmetijskih živali prvič sprejela v 70. letih. Direktiva za zaščito rejnih živali iz leta 1998 je določila okvirne standarde za zaščito vseh živali, rejenih za proizvodnjo hrane, volne, usnja, krzna ali drugih kmetijskih namenov - vključno z ribami, plazilci in dvoživkami - in temelji na Evropski konvenciji za zaščito rejnih živali iz leta 1978.

Predpisi EU glede dobrobiti živali odražajo t.i. pet pravic: 
  • zaščita pred lakoto in žejo, 
  • zaščita pred neudobjem, 
  • zaščita pred bolečino, poškodbami in boleznijo, 
  • svoboda normalnega vedenja,  
  • zaščita pred strahom in stresom. 

19. junija 2020 so poslanci ustanovili preiskovalni odbor za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije.

Drugi predpisi EU postavljajo standarde dobrobiti za rejne živali pri omamljanju in usmrtitvi ter vzrejne pogoje za specifične kategorije živali, kot so teleta, prašiči in kokoši nesnice.

Oktobra 2018 so poslanci sprejeli novo uredbo o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki ureja uporabo sredstev, namenjenih nadomestku za slabe življenjske pogoje ali hitrejši rasti živali.

Evropska komisija v skladu s predstavljeno novo strategijo Od vil do vilic, namenjeno bolj trajnostnemu kmetijstvu, trenutno ocenjuje vso evropsko zakonodajo s področja rejnih živali.

Zaščita divjih živali

500 vrst divjih ptic, ki živijo v naravi v EU, ščiti direktiva o pticah, cilj direktive o habitatih pa je zagotavljanje ohranjanja redkih, ogroženih ali endemičnih živalskih vrst in posebnih tipov habitatov.


Pobuda EU o opraševalcih je bila zagnana leta 2018 z namenom boja proti upadanju števila opraševalcev, še posebej čebel. Vendar Parlament poziva k nadaljnjemu zmanjšanju uporabe pesticidov in povečanju sredstev za raziskave. Parlament je že v poročilu, sprejetem januarja 2018, dejal, da je treba bolje zaščititi regionalne in lokalne vrste čebel, kakršna je tudi kranjska čebela.


Kiti in delfini so v vodah Evropske unije zaščiteni pred ulovom in ubijanjem. Še več: Evropska unija se je vedno zavzemala za polno uvedbo moratorija na komercialni kitolov, ki je bil sprejet od 1986.


Uredba EU prepoveduje trgovanje z izdelki iz tjulnjev.


V veljavi so tudi predpisi o lovu s pastmi, ki prepovedujejo uporabo pasti, ki žival ujamejo za nogo, in predpisujejo standarde humanega ravnanja.


EU upošteva določbe Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) in jih še nadgrajuje s predpisi o trgovanju s prostoživečimi vrstami, da bi zagotovila, da trgovanje z izdelki iz prostoživečih vrst ne pripelje do ogrožanja vrst.


Maja 2020 je Evropska komisija predstavila ambiciozno novo strategijo o biotski raznovrstnosti, ki je del novega evropskega zelenega dogovora.


Živalski vrtovi

Namen predpisov EU glede divjih živali v živalskih vrtovih je okrepiti njihovo vlogo v ohranjanju biotske raznovrstnosti in postaviti standarde za njihovo zaščito, vključno z ustreznimi življenjskimi pogoji.


Preizkusi na živalih v znanstvene namene

EU je oblikovala zakonodajni okvir, ki regulira preizkuse na živalih za razvoj novih zdravil, za fiziološke preizkuse in za preizkuse novih aditivov k hrani ali kemikalij. Predpisi temeljijo na treh točkah:

  • nadomeščanje (spodbujanje uporabe drugih metod),
  • zmanjševanje (prizadevanje za uporabo manj živali za isti namen),
  • izpopolnjevanje (prizadevanja za zmanjševanje bolečijne in trpljenja).

Preizkusi na živalih za kozmetiko in trženje takšnih izdelkov so v EU prepovedani. Parlament je v resoluciji, sprejeti leta 2018, pozval k globalni prepovedi testiranja na živalih za kozmetične izdelke.

Zaščita hišnih ljubljenčkov

Da bi zatrli nezakonito trgovino s psi in mačkami, je Parlament v resoluciji, sprejeti 12. februarja 2020, pozval k oblikovanju evropskega akcijskega načrta, strožjim kaznim in obvezni registraciji.

V odgovor na pomisleke mnogih Evropejcev, za katere so hišni ljubljenčki del družine, je mačje in pasje krzno od leta 2008 prepovedano. Zakonodaja prepoveduje prodajo, uvoz in izvoz mačjega in pasjega krzna ter vseh izdelkov, ki vsebujejo takšno krzno.

Zahvaljujoč usklajenim evropskim predpisom glede potovanj s hišnimi ljubljenčki ljudje lahko potujejo po EU s svojimi štirinožnimi prijatelji. Potni list za hišne ljubljenčke ali potrdila o zdravju živali so edine zahteve pri potovanju psov in mačk preko notranjih meja EU, z nekaterimi izjemami.