Predpisi o umetni inteligenci: kaj hoče Evropski parlament 

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Kako hočejo evropski poslanci oblikovati zakonodajo EU o umetni inteligenci, da bo obenem spodbujala inovacije ter zagotovljala varnost in spoštovanje človekovih pravic?

Umetna inteligenca je pomemben del digitalne preobrazbe družbe. Že danes si je težko predstavljati življenje brez uporabe umetne inteligence v mnogih izdelkih in storitvah, prihaja pa še več sprememb na področju dela, poslovanja, zdravja, varnosti, kmetijstva ... Umetna inteligenca je tudi ključni del evropskega zelenega dogovora in obnove po covidu-19.

EU pripravlja prvi sveženj predpisov, ki bo upravljal priložnosti in tveganja umetne inteligence. Osredotoča se na krepitev zaupanja v umetno inteligenco na eni strani, kar vključuje tudi upravljanje možnih posledic različnih načinov uporabe umetne inteligence na posameznike, družbo in gospodarstvo, ter na drugi strani na spodbudno okolje, v katerem bodo evropska podjetja, raziskovalci in razvijalci lahko rasli. Komisija želi povečati zasebne in javne naložbe v tehnologije umetne inteligence na 20 milijard evrov na leto.

Evropa trenutno močno zaostaja na področju naložb v umetno inteligenco. EU želi spodbuditi zasebne in javne naložbe.  

Delo Parlamenta na področju zakonodaje o umetni inteligenci


Parlament obdeluje predlog Komisije, predstavljen 21. aprila 2021, za preoblikovanje Evrope v globalno središče zaupanja vredne umetne inteligence.

Pred predstavitvijo predloga Komisije je Parlament ustanovil posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi (AIDA), ki bo analiziral vpliv umetne inteligence na gospodarstvo EU. "Evropa mora razvijati umetno inteligenco, ki je vredna zaupanja, izključuje pristranskost in diskriminacijo ter služi skupnemu dobremu, hkrati pa zagotavlja uspeh podjetij in industrije ter ustvarja gospodarsko blaginjo," je dejal predsednik odbora AIDA Dragoș Tudorache (Renew, Romunija).

Poleg tega je 20. oktobra 2020 Parlament potrdil tri poročila, s katerimi je kot ena prvih institucij izdal priporočila za predpise, ki bodo EU omogočili spodbujanje inovacij ter krepitev etičnih standardov in zaupanja v tehnologijo.

Poslanci so dejali, da se morajo predpisi osredotočati na človeka. Sprejeto poročilo predlaga, kako zagotoviti varnost, preglednost in odgovornost, kako preprečiti pristranskost in diskriminacijo, podpirati družbeno in okoljsko odgovornost ter zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic. "Državljan je v središču tega predloga," je na tiskovni konferenci dejal poročevalec Ibán García del Blanco (S&D, Španija).

Axel Voss (ELS, Nemčija) je razložil, da je namen ureditve civilne odgovornosti za umetno inteligenco krepiti zaupanje preko zaščite državljanov in hkrati spodbujati inovacije z zagotavljanjem pravne gotovosti za podjetja. "Ne prizadevamo si za revolucijo: pravila za podjetja morajo biti poenotena in obstoječa zakonodaja mora biti upoštevana," je dejal.

Glede pravic intelektualne lastnine je Parlament poudaril pomen učinkovitega sistema za prihodnji razvoj umetne inteligence, vključno z izdajanjem patentov in novimi kreativnimi procesi. Med vprašanji, ki jih je treba razrešiti, je tudi, čigava je intelektualna lastnina nečesa, kar ustvari umetna inteligenca, je dejal poročevalec Stéphane Séjourné (Renew, Francija).

20. januarja 2021 je Parlament predlagal smernice za vojaško in nevojaško uporabo umetne inteligence. Še posebej na področjih, kot so obramba, sodstvo in zdravje "umetna inteligenca ne sme nikoli nadomestiti ljudi ali njihove odgovornosti," je dejal poročevalec Gilles Lebreton (ID, Francija). Evropski poslanci so poudarili nujnost človeškega nadzora nad sistemi umetne inteligence, ki so uporabljeni v obrambne namene, ter ponovili poziv Parlamenta k prepovedi avtonomnih smrtonosnih orožij, ki temeljijo na umetni inteligenci

19. maja 2021 je Parlament sprejel poročilo o uporabi umetne inteligence na področjih izobraževanja in kulture ter avdiovizualnem področju ter pozval, naj bodo tehnologije umetne inteligence zasnovane na način, ki bo preprečeval pristranskost na podlagi spola, družbenega položaja ali kulture in ščitil raznolikost. "Umetna inteligenca mora biti naučena, da ne ponavlja diskriminatornih vzorcev," je dejala poročevalka Sabine Verheyen (ELS, Nemčija).

Dan zatem je Parlament pozval Evropsko komisijo, naj okrepi prizadevanja za soočanje z izzivi digitalne preobrazbe, še posebej glede umetne inteligence, ki lahko omogoči razvoj in podpre javne in zasebne sektorje Evrope pri digitalnem prehodu. "Če želimo v polni meri izkoristiti priložnosti umetne inteligence, moramo našim podjetjem omogočiti inoviranje in podpreti investicije," je dejala poročevalka Deirdre Clune (ELS, Irska).

Preberite več o tem, kako EU pomaga oblikovati digitalno preobrazbo v Evropi.


Parlamentarni odbor za državljanske svoboščine pripravlja tudi poročilo o uporabi umetne inteligence v kriminologiji.

Razvoj umetne inteligence je odvisen tudi od uspešne evropske strategije o podatkih. Parlament je svoje predloge za evropsko strategijo o podatkih podal 25. marca 2021.


Več o priložnostih in izzivih masovnih podatkov
.

Umetna inteligenca bo povzročila velike spremembe na področju dela. EU jih želi upravljati tako, da bodo imeli koristi vsi Evropejci.