Evropski poslanci pozivajo k ukrepom za zaščito duševnega zdravja  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Težave z duševnim zdravjem so vse bolj pereč problem in bi lahko celo pomenile naslednjo javnozdravstveno krizo. Evropski poslanci pozivajo k ukrepanju.

Vpliv covida-19 na duševno zdravje


Pandemija in gospodarska kriza, ki je sledila, sta pomenili velik pritisk na duševno zdravje in dobro počutje vseh prebivalcev, še posebej pa so se zvišala tveganja, povezana z delom in stresom, anksioznostjo in depresijo. Vendar pa duševno zdravje ni smatrano za prednostno nalogo v enaki meri kot fizično zdravje, opozarja odbor Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve v poročilu o duševnem zdravju v svetu digitalnega dela.

Poročilo izpostavlja, da je leta 2021 kar 64 odstotkom mladih med 18 in 34 letom grozila depresija zaradi pomanjkanja finančnih in izobraževalnih perspektiv, pa tudi osamljenosti in družbene izolacije.

Več o ukrepih EU za javno zdravje

Preprečevanje težav z duševnim zdravjem, povezanih z delom


Poročilo poziva evropske institucije in države članice, naj prepoznajo, kako pogoste so z delom povezane duševne težave, in da naj poiščejo načine za preprečevanje problemov z duševnim zdravjem v svetu digitalnega dela, se pravi, pri delu za računalnikom. Poudarja tudi, da je treba z delovnega mesta izbrisati nasilje, diskriminacijo in nadlegovanje.

Poročilo poziva k oblikovanju zakonodaje, ki bo narekovala minimalne zahteve za delo na daljavo, ki bodo usklajene po vsej EU. Vključeni morajo biti delovni pogoji, denimo to, da mora biti zagotovljeno, da je delo na daljavo prostovoljno, in da so pravice, ravnotežje med delom in prostim časom, obremenitev in kriteriji za delavce od doma primerljivi tistim, ki delo opravljajo na delovnem mestu.

Poziva tudi k fleksibilnemu delovniku, ki pomaga blažiti z delom povezan stres, k izobraževanju o duševnem zdravju in k usposabljanju zaposlenih.

Poleg tega predlaga, da naj bo leto 2023 leto dobrega duševnega zdravja, kar bo zagotovilo osredotočenje na ta problem.

Evropski parlament že dlje opozarja, da je treba resno ukrepati na področju duševnega zdravja. V resoluciji o strategiji o javnem zdravju v EU po covidu-19, sprejeti julija 2020, je Evropski parlament prepoznal duševno zdravje kot temeljno človekovo pravico in pozval k oblikovanju akcijskega načrta EU o duševnem zdravju.

Leta 2021 je Parlament pozval k uveljavitvi pravice do odklopa od dela izven delovnega časa.

Poslanci bodo o poročilu o duševnem zdravju v svetu digitalnega dela razpravljali na plenarnem zasedanju med 4. in 7. julijem 2022.

© AdobeStock_zimmytws