Do zdrave pitne vode nima dostopa eden izmed šestih Zemljanov 

 
 
Onesnažena voda predstavlja vse večjo težavo za prebivalce hitro se urbanizirajočih držav v razvoju. ©GETTY  

Dostop do čiste pitne vode je ena izmed temeljnih pravic vsakega prebivalca našega planeta, vendar to še ne pomeni, da lahko vsakdo brez skrbi pije vodo. Onesnažena voda je namreč odgovorna za kar milijon in pol smrti letno, pri čemer dve in pol milijardi ljudi živi v bivališčih, kjer niso izpolnjeni niti osnovni sanitetni pogoji. Evropski poslanci so s svojimi kolegi iz držav Afrike, Karibov in Pacifika (ACP) na medparlamentarni skupščini EU-ACP razpravljali o tem, kako izboljšati položaj.

Izboljšanje sanitetnega položaja, ohranitev pragozdov in kaznovanje onesnaževalcev vode so bila vprašanja, ki so se jih pod predsedovanjem nemške poslanke Christe Klass (EPP) in njenega kamerunskega kolega Bobba Hamatoukourja lotili poslanci v medparlamentarnem odboru za socialne zadeve in okolje 17. maja.


Nenadzorovano onesnaževanje


V državah v razvoju 70 odstotkov industrijskih odpadkov konča v rekah, kar ogroža zaloge pitne vode. Poleg industrijskih obratov med glavne onesnaževalce spadata še kmetijstvo in kanalizacija, pri čemer vodo največkrat okužijo človeški in živalski iztrebki. Statistika Združenih narodov pripoveduje žalostno zgodbo: zaradi slabih sanitetnih pogojev vsakih 20 sekund umre otrok.


"Treba je izboljšati sanitetno infrastrukturo, to je predpogoj za zdravje," je prepričana poslanka Klassova, njeni kolegi iz držav v razvoju pa opozarjajo, da so vlaganja v vodovodna omrežja in čistilne naprava zelo draga. Pri tem v državah v razvoju ravno v tem obdobju poteka hitra urbanizacija, zaradi česar je vzpostavitev ustrezne infrastrukture za ravnanje z odpadki in dobavo čiste pitne vode še toliko bolj nujna.


Medparlamentarna skupščina zato poziva k odprtju večjega števila vodnjakov v vaseh in naseljih s hitro naraščajočim številom prebivalcev, premisleku o inovativnih rešitvah za boj proti epidemijam, kot so klorove tablete proti širjenju kolere, ter k ukrepom za zmanjšanje negativnega vpliva, ki ga imajo izginjanje gozdov, rudarstvo, kemična industrija in pesticidi na kakovost vode.


Okoljske standarde je treba spoštovati


Eden izmed razvojnih ciljev tisočletja, dogovorjenih v okviru Združenih narodov, je do leta 2015 prepoloviti število ljudi, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode. "Naše politike morajo biti koherentne. Zavezali smo se k razvojnim ciljem, po drugi strani pa evropskim rudarskim podjetjem dovoljujemo, da izven EU kršijo okoljske standarde," opozarja britanska liberalka Fiona Hall.


Kamerunski poslanec Hamatoukour pa meni, da je vprašanje kakovosti vode tesno povezano s podnebnimi spremembami. "Moramo ohraniti gozdove, saj ti ščitijo zaloge vode," je dejal in izpostavil vlogo gozdov kot črpalcev ogljikovega dioksida iz ozračja.


EU in države ACP so sicer leta 2004 ustanovile poseben podporni mehanizem za vlaganja v infrastrukturo za upravljanje z vodnimi viri v državah ACP. V obdobju 2008-2013 bo za ta vlaganja na voljo 200 milijonov evrov.