Parlament podpira ukrepe proti škodljivim tujim subvencijam 

 
 
Evropsko gospodarstvo je odprto, zaščititi pa se mora pred škodljivimi nepravičnimi tujimi subvencijami.  

Evropski parlament je potrdil predpise o tujih subvencijah podjetjem, ki delujejo v EU.

Državno financiranje podjetij je po vsem svetu vse pogostejše, še posebej zaradi rastočega vpliva Kitajske v globalnem gospodarstvu.

Tuje subvencije lahko izkrivljajo trge, na katerih veljajo načela konkurenčnosti. Parlament hoče, da Komisija pridobi pristojnosti za preiskovanje in protiukrepe glede tujih subvencij, ki izkrivljajo trge in so namenjena podjetjem, ki hočejo prevzeti evropsko podjetje ali sodelovati na javnih naročilih.

Tuje subvencije bi lahko okvirno opredelili kot tiste subvencije, ki jih vlada nameni podjetju, ki deluje izven njenega ozemlja. EU se vse bolj zaveda možnih motenj enotnega trga in nepravičnih razmer, ki jih te subvencije ustvarjajo.

Nova zakonodaja naj bi z ustvarjanjem enakih priložnosti zagotovila pravično tekmovalnost med podjetji, ki so dejavna na evropskem tržišču.


Več o
orodjih EU za obrambo trgovine

Bolj pošteno tuje financiranje


"Če želijo tuja podjetja prevzeti nadzor nad evropskimi podjetji ali sodelovati v evropskem javnem naročanju, mora Evropska komisija zagotoviti, da delujejo v podobnih pogojih kot evropska podjetja, ki se morajo držati strogih predpisov glede državne pomoči," je dejal Christophe Hansen (ELS, Luksemburg), ki vodi to zakonodajo skozi Parlament.

Novi predpisi bi omogočili Komisiji preiskovanje vplivov tujih subvencij in blaženje njihovih negativnih vplivov. Te subvencije so lahko v obliki injekcij tujega kapitala, posojil, finančnih spodbud, davčnih izjem in odpisa dolgov.

Predpisi bi omogočili Komisiji tudi preiskovanje tujih subvencij pri spojitvah podjetij in prevzemih podjetij ter pri prijavah na velike javne razpise, ki vključujejo podporo tretjih držav, saj bi moral prijavitelj priglasiti zunanje finančne prispevke.

"Končno bomo zapolnili to zakonodajno vrzel in se pomaknili korak bližje odprtim, a pravičnim trgom," je dejal Hansen.

EU je posebej odprto gospodarstvo. Je med največjimi trgovinskimi območji, zaslužna je za 16 odstotkov svetovne trgovine. Podatki kažejo, da so tokovi tujih neposrednih naložb lani zrasli na raven, višjo od tiste pred pandemijo, največji viri investicij pa so prišli iz Združenih držav, Nemčije, Japonske in s Kitajske.

Več podatkov o položaju EU v svetovni trgovini (infografika)


Komisija je predlog uredbe, ki se nanaša na tuje subvencije, ki izkrivljajo evropski enotni trg, objavila maja 2021. Parlament je sprejel svoje stališče maja letos in nato dosegel dogovor s Svetom.

Parlament je potrdil dogovor na plenarnem zasedanju, ki je potekalo 9. in 10. novembra 2022 v Bruslju.