Nov parlament in nova komisija  

Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 

Med 23. in 26. majem je na volišča po vsej EU odšlo 200 milijonov ljudi, ki so izvolili poslance Evropskega parlamenta.

Plenarna dvorana Evropskega parlamenta  

Poslanci so nato 16. julija 2019 za predsednico Evropske komisije izvolili Ursulo von der Leyen, ki je postala prva ženska na čelu izvršne veje oblasti v EU.


Svojo ekipo je sestavila na podlagi nominacij za evropske komisarje, ki jih podajo države članice. Evropski poslanci so kompetence in zmožnosti predlaganih kandidatov za vodenje dodeljenih resorjev preverili na seriji zaslišanj na matičnih parlamentarnih odborih, ki so potekala konec septembra in v začetku oktobra. Trije predlagani kanididati s svojo predstavitvijo niso prepričali evropskih poslancev, zato so te države nominirale nove kandidate za evropske komisarje.


Po potrditvi kandidatov za komisarje je Evropski parlament na plenarnem zasedanju konec novembra glasoval o potrditvi celotne ekipe nove Evropske komisije, ki je dobila večinsko podporo poslancev. S svojim mandatom je lahko začela 1. decembra 2019.


Nov Evropski parlament  

Otvoritveno zasedanje novega sklica Evropskega parlamenta je potekalo med 2. in 4. julijem 

Prvo opravilo poslancev je bila izvolitev novega predsednika Evropskega parlamenta, čigar mandat traja dve leti in pol. Po izvolitvi predsednika so poslanci izbrali še 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter potrdili sestavo parlamentarnih odborov. Ti so na prvih srečanjih izbrali svoje predsednike in podpredsednike.

Zaslišanja kandidatov za evropske komisarje  

Javna zaslišanja pred parlamentarnimi odbori so potekala konec septembra in oktobra 

Kandidate za nove evropske komisarje predlagajo države članice, vsaka po enega. V sodelovanju z novim predsednikom Evropske komisije jih potrdi Evropski svet, nato pa se morajo predstaviti pred odbori Evropskega parlamenta, zadolženimi za resor, ki bi naj bi ga v prihodnosti pokrivali. Na javnih zaslišanjih evropski poslanci v pristojnih odborih ocenijo pripravljenost, znanje, izkušnje in kompetentnost kandidatov za prevzem vodenja določenega resorja.

Potrditev mandata Evropske komisije  

Ekipo Evropske komisije z glasovanjem izvoli Evropski parlament, potem pa jo mora s kvalificirano večino formalno potrditi tudi Evropski svet (države članice) 

Celotna ekipa Evropske komisije (komisarji, predsednik in visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko) si mora pred nastopom mandata zagotoviti večinsko podporo med izvoljenimi evropskimi poslanci. Glasovanje v parlamentu poteka po predstavitvi vizije, predlaganih ukrepov in prioritet nove ekipe komisije.