Ustanove EU skrbijo za delovanje in razvoj Evropske unije, uresničevanje njenega poslanstva in dobrobit Evropejcev. Kakšne so njihove naloge in pristojnosti?

Kaj so naloge Evropskega parlamenta in Evropske komisije? Kaj dela Evropski svet in v čem se njegove naloge razlikujejo od Sveta Evropske unije? Države Evrope so se povezale v Evropsko unijo, evropske ustanove pa so tukaj zato, da pomagajo državam članicam in njihovim državljanom doseči skupne cilje.

Po majskih volitvah bo novoizvoljen Evropski parlament kot eno izmed prvih nalog opravil zaslišanja kandidatov za evropske komisarje iz vseh držav članic in ocenil njihovo primernost, potem pa bo moral potrditi tudi novo sestavo Evropske komisije. Parlament ima sicer kot neposredno izvoljeno telo, ki zastopa interese evropskih državljanov, odločilno vlogo pri sprejemanju zakonodaje.

Poleg Evropskega parlamenta ima EU tudi druge ustanove: Evropsko komisijo, Evropski svet in Svet EU. Kakšne so njihove naloge in pristojnosti?


Kaj počnejo ustanove EU?