Poslanci zahtevajo boljše upravljanje z odpadnimi električnimi izdelki 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Parlament želi strožja pravila za spopad za naraščajočo goro odpadne elektronske in električne opreme (OEEO) v Evropi, hkrati pa naj bi se poenostavili administrativni postopki, ki so ovira za podjetja v tej panogi. Na glasovanju v četrtek so poslanci predlagali tudi nove ciljne količine za zbiranje, recikliranje in ponovno uporabo teh odpadkov ter strožje ukrepe za preprečevanje njihovega izvoza v države v razvoju, kjer lahko predstavljajo nevarnost za zdravje in okolje.

Dopolnila k zakonodajnemu predlogu o posodobitvi direktive iz leta 2003 je Parlament sprejel s 580 glasovi za, 37 proti in 22 vzdržanimi glasovi. O tem stališču bo na naslednji stopnji postopka pred morebitno drugo obravnavo razpravljal Svet EU.


Karl-Heinz Florenz (ELS, DE), poročevalec o predlogu, je v razpravi dejal: "Ne moremo si več privoščiti odmetavanja teh odpadkov. Parlament jasno sporoča, da morajo vlade, proizvajalci in potrošniki opraviti svoje delo, da bomo zbrali in reciklirali več električne in elektronske opreme. Hkrati moramo tudi zaostriti pravila za preprečevanje izvoza potencialno nevarnih odpadkov v dežele v razvoju."


Ciljne količine za zbiranje


Države članice bi morale od leta 2016 zbrati 85 odstotkov proizvedenih "e-odpadkov", že z letom 2012 pa bi morale zbrati vsaj 4 kilograme odpadne električne opreme na prebivalca, oziroma toliko, kot jo je bilo zbrane leta 2010, če je ta količina večja.


Konec odmetavanja odpadkov


Predelovanje OEEO pomeni zmanjšanje tveganj za zdravje in okolje, hkrati pa vrne industriji dragocene surovine. Poslanci priporočajo, da bi se - odvisno od kategorije - recikliralo vsaj 50 do 75 odstotkov odpadkov in podpirajo nov predlog, po katerem bi se za ponovno uporabo pripravilo vsaj 5 odstotkov odpadkov.


Obseg zakonodaje in sončne celice


Direktiva naj bi veljala za vse vrste odpadnih električnih in elektronskih izdelkov, razen za posebej določene izjeme, kot so velike naprave in orodja, vojaška oprema in vozila. Poslanci želijo izjemo tudi za fotonapetostne module, sestavne dele sončnih celic, saj menijo, da za njihovo odstranjevanje že ustrezno skrbijo usposobljeni specialisti, poleg tega pa so proizvajalci sami postavili ciljne količine za njihovo zbiranje.


Odgovornost proizvajalcev in potrošnikov


Parlamentarci poudarjajo, da je treba poenotiti postopke za registracijo podjetij, ki se ukvarjajo z reciklažo odpadkov, in standardizirati oblike poročanja, ter s tem zmanjšati administrativne obremenitve in stroške za podjetnike. Da bi sistem še dodatno poenostavili, predlagajo tudi zmanjšanje števila kategorij električne in elektronske opreme.


Za boljše zbiranje odpadkov bi morali po načelu "onesnaževalec plača" s kritjem stroškov poskrbeti proizvajalci elektronskih izdelkov, ki lahko dodatno pripomorejo tudi z okoljsko primerno zasnovo izdelkov, da bi bilo mogoče lažje popravljati, razstavljati in predelovati to opremo.


Potrošniki bi morali imeti brezplačno možnost vračanja OEEO, zato bi morali proizvajalci financirati odvoz, predelavo in odstranitev odpadkov. Poslanci dodajajo, da bi morali majhne izdelke - kot so mobilni telefoni - brezplačno prevzemati tudi prodajalci.


Nezakonit izvoz


V države v razvoju se izvažajo velike količine odpadne elektronske opreme, ki je lažno deklarirana za vnovično uporabo, dejansko pa se jo razstavlja in predeluje v neustreznih pogojih, kjer pogosto delajo otroci. Parlament podpira predloge Komisije za strožje preglede pošiljk, izvoznik pa bi bil tisti, ki bi moral dokazati, da je blago res vnovič uporabno.