Parlament zahteva evropska pravila o izvozu orodij za cenzuriranje interneta 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Resolucija o letnem poročilu o stanju človekovih pravic v letu 2010, ki jo je Parlament sprejel v sredo, med drugim pravi, da bi morala imeti EU skupna pravila za spremljanje cenzure, ki jo na spletu izvajajo avtokratski režimi. Tako naj bi se povečala odgovornost evropskih izvoznikov orodij, ki se lahko uporabijo za blokado spletnih strani in nadzor mobilnih komunikacij.

Arabska pomlad in socialna omrežja


"Med tistimi, ki nove medije uporabljajo za osvobajanje, ter tistimi, ki jih uporabljajo za represijo, poteka oster boj. In Vodafone se bi moral naučiti lekcijo, ker je stavil na Mubaraka," je poročevalec Richard Howitt (S&D, UK) v razpravi spomnil na odločitev mobilnega ponudnika Vodafone, da popusti zahtevam egiptovskih oblasti v zadnjih tednih Mubarakovega režima in prekine zagotavljanje svojih storitev.


Resolucija poziva Komisijo, naj do leta 2013 pripravi pravila, ki bi izboljšala spremljanje izvoza izdelkov in storitev za blokiranje spletnih mest ter nadzor nad mobilnimi komunikacijami. Dokument ob tem poudarja, da je arabska pomlad dokazala potencial, ki ga imajo internet in socialna omrežja pri uveljavljanje pravice do svobode mnenja in izražanja. Hkrati zahteva večje spodbujanje medijske svobode in prizadevanj za zaščito neodvisnih novinarjev ter blogerjev.


Mednarodno kazensko sodišče


Parlament od EU in držav članic zahteva bolj dosledno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem pri iskanju oseb, za katere so izdani nalogi za prijetje. Še posebej pa poziva Ciper, Češko, Italijo, Luksemburg, Madžarsko in Portugalsko naj s sodiščem sklenejo okvirne sporazume o sodelovanju.


Skrivne izročitve in pridržanja


"Več držav članic se ni v celoti in odprto soočilo s svojo soodgovornostjo za kršitve človekovih pravic po svetu v okviru programa ZDA za izredne izročitve in skrivna pridržanja," poudarja resolucija, ki poziva institucije Unije, naj pritisnejo na članice, da bi uvedle temeljite in pregledne preiskave o teh dogodkih.


Pravice otrok


Poslanci pozivajo Svet in Komisijo, naj si pospešeno prizadevata za splošno ratifikacijo Konvencije o otrokovih pravicah in njeno učinkovito izvajanje. Prav tako priporoča Evropski službi za zunanje delovanje, naj v letna poročila EU o človekovih pravicah vključi poglavje o pravicah otrok po svetu.


Posebni predstavnik EU za človekove pravice


Besedilo še pozdravlja načrte za uvedbo novega organa, posebnega predstavnika EU za človekove pravice, saj je to tudi ena od večkrat izraženih pobud Parlamenta.


Parlamentarci so resolucijo sprejeli z veliko večino glasov: 580 za, 28 proti in 74 glasov.