Evropsko leto državljanov: ozaveščanje o državljanskih pravicah EU  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Parlament je v torek glasoval o imenovanju leta 2013 za evropsko leto državljanov z namenom, da bi povečal zavedanje o pravicah, ki so povezane z državljanstvom EU. Med letom bodo organizirani dogodki, namenjeni izobraževanju o pravicah državljanov, ki se odločijo za študij, delo, odprtje podjetja ali prejemanje pokojnine v drugi državi članici.

Prihodnje leto bo 20. obletnica vzpostavitve koncepta državljanstva EU. Vsak državljan Unije ima v skladu s pogodbami EU niz pravic, vključno s pravico do prostega gibanja in prebivanja v drugi državi članici, pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih in lokalnih volitvah ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament.


Državljani EU se teh pravic pogosto ne zavedajo, zato je cilj evropskega leta izobraževanje splošne javnosti, zlasti mladih, kako jim pravice lahko koristijo. Današnje glasovanje je potrdilo dogovor med evropskimi poslanci in ministri EU.


"V času ekonomske, politične in socialne krize, samo 20 mesecev pred naslednjimi evropskimi volitvami, je postavitev državljanstva Unije in zlasti participativne demokracije v središče politične agende resnično nujno,” je dejala Antigoni Papadopoulou (S&D, CY), ki je usmerjala zakonodajo v Parlamentu, po tem ko je bilo poročilo sprejeto s 518 glasovi za, 63 glasovi proti in 19 vzdržanimi glasovi.


Dejavnosti, organizirane v okviru evropskega leta državljanov, se bodo osredotočale na razlago pravic, ki so povezane s selitvijo ali življenjem v drugih državah članicah EU, kot je priznavanje akademskih in profesionalnih kvalifikacij, na razlago pravic potnikov in potrošnikov, pravic glede dostopa do čezmejnega zdravstvenega in socialnega varstva ter programov, kot je Erasmus, ki mladim omogoča študij v tujini.


Dogodki med letom bodo vključevali obravnave, konference, izobraževalne kampanje in kampanje za ozaveščanje. Prav tako bodo vzpostavljene tudi platforme, prek katerih bodo organi na ravni EU ter na nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh ter druge javne organizacije in organizacije civilne družbe lahko izmenjevali svoje izkušnje.


Procedure:  Soodločanje (redni zakonodajni postopek), prva obravnava (s sporazumom)