Parlament potrdil predlog, ki znižuje prometni hrup  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Novi zakonodajno predlog, ki ga je Parlament potrdil v sredo in katerega namen je varovanje javnega zdravja, znižuje dovoljene ravni hrupa, ki ga oddajajo avtomobili. Poslanci so predlagali tudi uvedbo oznak, ki bi kupce informirale o hrupnosti novih vozil, in se zavzeli za večjo slišnosti hibridnih in električnih vozil za pešce.

Novi zakonodajno predlog, ki ga je Parlament potrdil v sredo in katerega namen je varovanje javnega zdravja, znižuje dovoljene ravni hrupa, ki ga oddajajo avtomobili. Poslanci so predlagali tudi uvedbo oznak, ki bi kupce informirale o hrupnosti novih vozil, in se zavzeli za večjo slišnosti hibridnih in električnih vozil za pešce.

Stalna izpostavljenost hrupu izčrpa telesne rezerve, ogrozi normalno delovanje organov ter povzroča tudi obolenja srca in ožilja. Raziskave Evropske agencije za okolje kažejo, da je polovica mestnega prebivalstva v EU zaradi cestnega prometa izpostavljena hrupu, ki presega 55 decibelov.

Predlog Evropskega parlamenta, katerega cilj je varovanje javnega zdravja in zmanjšanje negativnih vplivov hrupa, je bil sprejet s 401 glasovi za in 228 glasovi proti, medtem ko se je 20 poslancev glasovanja vzdržalo. "Pozitiven vpliv manjšega hrupa v okolici je znanstveno dokazan /.../ zakonodajni predlog je sicer v celoti usmerjen le k zmanjšanju hrupa, ki ga oddajajo motorna vozila. Ideja je bila sprva bolj celostna, saj se zavedamo, da je treba v tem okviru urediti še nekatera druga področja, kot na primer kakovost cestišč, pnevmatik in aerodinamiko vozil," je v razpravi pred glasovanjem dejal poročevalec, češki poslanec Miroslav Ouzký (ECR).

Strožje omejitve hrupa

Predlog uredbe znižuje meje hrupa za nova osebna in tovorna vozila. Učinek novih pravil naj bi bil viden najpozneje v prihodnjih šestih letih, sprva pa bi veljala le za nove tipe vozil.

V skladu s predlogom se raven hrupa za osebna vozila s sedanjih 74 znižuje na 68 decibelov. Tovornim vozilom bi bilo dovoljeno manjše odstopanje, in sicer v vrednosti od 2 do 6 decibelov. Raven hrupa tovornih vozil, katerih skupna masa presega 12 ton ostaja enaka, in sicer 81 decibelov.

Poslanci se zavedajo, da je raven hrupa vozil deloma odvisna tudi od okolja, v katerem ta vozijo, pnevmatik in aerodinamike.

Oznake hrupa

Poslanci hočejo zagotoviti potrošnikom informacije o emisijah hrupa tudi z novimi oznakami. Takšne oznake so že v veljavi za označevanje in informiranje o emisijah CO2, porabi goriva in hrupu pnevmatik.

Tiha nevarnost

Evropski poslanci pa so zaskrbljeni tudi zaradi električnih in hibridnih vozil, ki so lahko nevarna pešcem, ker so pretiha. Kot pravi zakonodajni predlog, bo treba v prihodnosti razviti več standardov na področju sistemov akustičnega opozarjanja na približujoča se vozila.