Evropski parlament zagnal informacijsko kampanjo pred volitvami leta 2014 

Sporočilo za javnost 
 
 
ACT, REACT, IMPACT information campaign banners outside the EP on EE2014  

Uradna kampanja pred evropskimi volitvami leta 2014 se začenja 10. septembra, ko bo Evropski parlament zagnal svojo informacijsko kampanjo. Kampanja se ne bo končala s samimi volitvami, ampak bo potekala do izvolitve novega predsednika Evropske komisije s strani novo izvoljenega Parlamenta.

"Edini način za legitimacijo in vpliv na sprejemanje odločitev v EU je skozi Evropski parlament," ob tem poudarja Anni Podimata (S&D, Grčija), ena izmed dveh podpredsednikov, ki sta odgovorna za komunikacijske aktivnosti Parlamenta. "Obstaja mnenje, da sprejemanje odločitev v Evropski uniji v gospodarski krizi ni bilo dovolj legitimno. Ljudje, volivci v EU, imajo izključno možnost, da določijo, kdo bo imel večino v Parlamentu, ta pa bo nato postavil smernice za sprejemanje zakonodaje, spreminjanje slabih politik in nadaljnjo razpravo v petih letih po volitvah."

"Evropski parlament je zbor za državljane EU - mi smo glas državljanov v postopku sprejemanja odločitev v EU," pa poudarja Othmar Karas (EPP, Avstrija), drugi podpredsednik Parlamenta, odgovoren za komunikacije. "Ampak zdaj je drugače. Ta kampanja bo potekala do evropskih volitev, ki bodo med 22. in 25. majem 2014, nadaljevala pa se bo tudi po njih, namreč do izvolitve predsednika Evropske komisije in potrditve njenega političnega programa."

Večina zakonodaje se danes sprejema na ravni EU, tako da je Evropski parlament vsaj tako močan kot nacionalni parlamenti. Volivci morajo tako biti seznanjeni s tem, katere odločitve se sprejemajo v "Bruslju" (ali Strasbourgu) in na kakšen način lahko na te odločitve vplivajo.

Kampanja bo potekala v štirih fazah. Prva bo namenjena osnovnemu sporočilu kampanje UKREPAJ. SODELUJ. VPLIVAJ. V tej fazi bo Parlament volivcem razložil svoje nove pristojnosti in posledice, ki jih to ima za prebivalce EU.

V drugi fazi, med oktobrom letos in februarjem 2014, bo kampanja v vrsti interaktivnih dogodkov v različnih evropskih mestih osvetlila pet ključnih tem : gospodarstvo, delovna mesta, kakovost življenja, denar in vlogo EU v svetu.

Tretja faza, ki se bo začela februarja prihodnje leto, se bo osredotočila na same volitve med 22. in 25. majem 2014. Ti datumi bodo tudi vključeni v dokumente kampanje.

Po volitvah se bo četrta, zadnja faza kampanje posvetila novo izvoljenemu Evropskemu parlamentu, volitvam novega predsednika Evropske komisije in potrditvi nove Komisije.

Logotip z osnovnim sporočilom kampanje UKREPAJ. SODELUJ. VPLIVAJ. poudarja, da lahko volivci EU z glasovanjem odločajo o prihodnosti Evrope.