ERASMUS+: finančna podpora za več kot štiri milijone mladih 

Sporočilo za javnost 
 
 
Four students with their thumbs up for the Erasmus + program ©BELGA/BELPRESS  

Na torkovem plenarnem zasedanju je Evropski parlament sprejel novi program Erasmus+, ki bo financiral štipendije za študente, učitelje, trenerje in vajence za študij in usposabljanje v drugih državah EU. Do programa so upravičeni tudi mladi voditelji, prostovoljci in športniki. Nov sistem jamstva posojil pa bo omogočil poceni posojila za tiste, ki želijo magisterij opravljati v tujini.

"Program Leonardo da Vinci obstaja že od leta 1995 in je izredno uspešen. V boju proti brezposelnosti mladih in pri naših prizadevanjih za usposabljanje, mobilnost in združevanje Evropejcev ne začenjamo iz nule, temveč moramo skrbeti za obstoječe programe in jih ustrezno financirati," je dejala poročevalka Doris Pack (ELS, Nemčija).


Erasmus+ bo združeval programe za izobraževanje in usposabljanje, kot so Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci (poklicno usposabljanje) in Grundtvig. Prvič doslej bo vključeval tudi športne programe. Vsi programi bodo ohranili svoja imena, po katerih so prepoznavni v javnosti. S skupnim proračunom okoli 14,7 milijard evrov bo Erasmus+ mladim od 13 do 30 let omogočil študij v tujini, magistrskim študentom pa ponudil mehanizem posojilnih jamstev, ki bo omogočal pridobitev ugodnih posojil od 12.000 evrov za enoletni magistrski študij do 18.000 evrov za dvoletni študij v drugi državi EU. Evropski parlament poudarja, da ti finančni mehanizmi ne smejo nadomestiti obstoječih nacionalnih sistemov nepovratnih sredstev ali preprečevati vzpostavitev mehanizmov posojil na nacionalni ravni.


Erasmus+ bo podpiral tudi nova partnerstva med izobraževalnimi ustanovami in podjetji, da se omogočijo usposabljanja v realnem delovnem okolju, novi pristopi usposabljanja in novi izobraževalni programi, po meri trga dela.