Najmanj štiri leta zapora za tržne manipulacije 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Za tržne manipulacije, kot je bila tista z referenčno obrestno mero LIBOR, bi morala biti zagrožena kazen najmanj štirih let zapora. V torek so namreč poslanci potrdili novo zakonodajo o kazenskih sankcijah za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije. S tem želi Parlament povrniti zaupanje v finančne trge EU ter izboljšati varnost vlagateljev. Pravila morajo sedaj potrditi še države članice.

 

»Današnje glasovanje je velik korak naprej, saj sodiščem v EU omogoča, da ustavijo tržne zlorabe. Gre za prvi zakon, ki na ravni EU vpeljuje kazenske sankcije za zlorabo trgov, z najmanjšo zaporno kaznijo štirih let za resna kazniva dejanja, kot so trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije. Škandal LIBOR morda ni zadnji, saj obtožbe o manipulacijah prihajajo tudi z naftnih, plinskih in deviznih trgov,« je ob tem pojasnila poročevalka o zakonodaji, britanska poslanka Arlene McCarthy (S&D).


Njeno poročilo so poslanci podprli s 618 glasovi za, 20 proti in 43 vzdržanimi.


»Kriminalci, ki bogatijo z manipulacijami trga in trgovanjem na podlagi notranjih informacij, je ne bi smeli odnesti samo z administrativnimi kaznimi. Ponosen sem, da je v besedilu zakonodaje zahtevana najmanj štiriletna zaporna kazen. Pravica mora zmagati in to bo pomagalo k povrnitvi zaupanja državljanov v finančne trge. Oblastem smo omogočili, da ta kazniva dejanja preganjajo bolj učinkovito, tako z izobraževanjem zaposlenih in zadostnimi viri kot z širšo jurisdikcijo v primerih čezmejnih kaznivih dejanj,« pa je dejal poročevalka za odbor za državljanske svoboščine Emine Bozkurt.


Kazenske sankcije

 

Nova pravila določajo strožje kazenske sankcije, vključno z zapornimi kaznimi, za resna kazniva dejanja, kot so nezakonito razkrivanje informacij, trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije. Ob tem gre tudi za kazniva dejanja spodbujanja in pomoči pri takšnih ravnanjih.


Najvišja zagrožena kazen za najbolj resna kazniva dejanja ne bi smela biti nižja od štirih let zapora, piše v zakonodaji. Za nezakonito razkrivanje informacij ta kazen ne bi smela biti nižja od dveh let zapora.


Kazniva dejanja

 

Nova zakonodaja predvideva usklajene definicije kaznivih dejanj in kazenskih sankcij v celotni EU.


Tržne manipulacije, za katere bi bila zagrožena kazen štirih let zapora, bi vključevala sklepanje pogodb oz. naročila, ki bi dajala napačne ali zavajajoče signale o ponudbi, povpraševanju in ceni določenega finančnega instrumenta ali ki bi dajala napačne ali zavajajoče informacije z namenom manipulacije izračunov referenčnih vrednosti, kot sta npr. obrestni meri LIBOR in EURIBOR.


Trgovanje na podlagi notranjih informacij, za katero bi bila zagrožena kazen štirih let zapora, bi vključevala primere, ko bi bile notranje informacije zlorabljene za nakup ali prodajo določenega finančnega instrumenta ter za odpoved oz. spremembo naročila.


Države članice bi lahko kazni, predvidene v novi zakonodaji, še zaostrile.


Naslednji koraki

 

Ko bodo novo zakonodajo potrdile tudi države članice v Svetu EU, bodo nato države imele 24 mesecev časa, da direktivo prenesejo v svoj pravni red.