Enotni polnilec za vse mobilne telefone bo zmanjšal količino elektronskih odpadkov  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
Poslanci zahtevajo oblikovanje enotnega polnilca za mobilne telefone - ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE  

Poslanci so v okviru posodobitve zakonodaje o radijski opremi 13. marca zahtevali oblikovanje enotnega polnilca za mobilne telefone. To bo zmanjšalo količino elektronskih odpadkov, znižalo stroške in olajšalo življenje uporabnikom. Parlament je o tem že dosegel neformalni dogovor z državami članicami.

»Modernizirana direktiva o radijski opremi je učinkovito orodje za to, da preprečimo motnje v delovanju različnih radijskih naprav. Še posebej sem zadovoljna, ker smo se uspeli dogovoriti o enotnem polnilcu. To bo koristilo tako uporabnikom kot okolju. Količina elektronskih odpadkov se bo zmanjšala za 51.000 ton letno,« je dejala poročevalka, nemška poslanka Barbara Weiler (S&D).


Predlog direktive vzpostavlja usklajena pravila, ki določajo pogoje za prodajo radijske opreme, tudi mobilnih telefonov in modemov. Modernizacija direktive je potrebna zato, ker se na trgu pojavlja vse več takšnih naprav, pri čemer je treba preprečiti, da bi se medsebojno motile. Zakonodaja zahteva tudi spoštovanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih standardov.


Skupni polnilec

 

Poslanci so zahtevali oblikovanje enotnega polnilca za nekatere kategorije radijske opreme, posebej mobilnih telefonov, saj bi to znižalo stroške in obseg elektronskih odpadkov. Možnost uporabe enotnega polnilca bo sedaj eden izmed bistvenih pogojev za radijsko opremo. Evropska komisija bo sedaj morala oblikovati seznam opreme, ki bo morala ta pogoj izpolnjevati.


Nevarna radijska oprema

 

Predlog direktive daje nacionalnim oblastem nova orodja za identifikacijo radijske opreme, ki ne bi ustrezala novim, strožjim varnostnim standardom.


Države članice bodo Evropski komisiji morale posredovati podatke o radijski opremi in po njihovi preučitvi bo Evropska komisija oblikovala seznam naprav, ki morajo biti pred vstopom na tržišče odobrene. Podobna baza podatkov že obstaja v ZDA.


Naslednji koraki

 

Predlog direktive so poslanci podprli s 550 glasovi za, 12 proti in 18 vzdržanimi. Predlog mora potrditi še Svet EU. Potem bodo države članice imele dve leti časa, da prenesejo direktivo v nacionalno zakonodajo.