Deli to stran: 

Države članice EU bodo morale v skladu z novo zakonodajo, ki jo je Parlament potrdil v torek, zmanjšati uporabo najbolj razširjenjih plastičnih vrečk, ki najbolj onesnažujejo okolje.

"Nova direktiva bo v dobro vseh," je dejala poročevalka Margete Auken (Zeleni/EFA, Danska). "Gre za ogromen okoljski problem, saj milijarde plastičnih vrečk končajo kot odpadek v naravi, nevarne so za ptice in ribe - temu je treba narediti konec," je poudarila, ko je Parlament potrdil njeno priporočilo za drugo obravnavo, ki podpira dogovor, dosežen s Svetom lani novembra.


Zavezujoči cilji


Zakonodaja daje državam dve možnosti:


  • lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi bi povprečno letno porabo lahkih plastičnih vrečk zmanjšali na 90 vrečk na prebivalca do leta 2019 in na 40 vrečk letno do konca leta 2025.

  • najkasneje do konca leta 2018 morajo zagotoviti, da potrošniki ob nakupih vrečk ne bodo dobili brezplačno.

Komisija bo morala pripraviti oceno, kakšen vpliv imajo na okolje okso-razgradljive plastične vrečke, ki razpadejo v majhne delce, in predlagati ustrezne ukrepe. Do leta 2017 bo morala tudi predlagati pravila, ki bodo zagotovila prepoznavanje etiket ali oznak za biološko razgradljive in za kompostiranje primerne vrečke.


Ozadje


Lahke plastične vrečke (tanjše od 50 mikronov) predstavljajo večino tistih, ki se uporabljajo v Uniji, redko se ponovno uporabijo in hitreje končajo v smeteh ali naravnem okolju, predvsem v vodotokih, morju in vodnih ekosistemih.


Ocene kažejo, da je leta 2010 vsak državljan EU porabil v povprečju 198 plastičnih vrečk, od tega je bilo 90 odstotkov lahkih vrečk. Če ne bo sprememb, bo poraba plastičnih vrečk še naraščala. Samo leta 2010 naj bi tako v Evropi kot odpadek končalo več kot 8 milijard plastičnih vrečk.

Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

198  ; plastičnih vrečk porabi v povprečju na leto vsak državljan Unije