Poenostavitev pravil o medsebojnem priznavanju javnih listin  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

V četrtek je Parlament sprejel uredbo, ki poenostavlja zahteve za predložitev nekaterih javnih listin, kot so upravna potrdila (na primer rojstni ali poročni list), v drugih članicah Unije. Med drugim uvaja nove večjezične obrazce kot spremljajoče dokumente listinam v originalnem jeziku, da jih ne bi bilo več treba prevajati za predložitev upravnim organom druge države.

"Več kot 14 milijonov evropskih državljanov živi izven svoje matične države članice in jih ob življenjskih zadevah, kot je poroka, rojstvo otroka, ali samo potrdilo o nekaznovanosti, čaka dolg in naporen postopek. Danes smo naredili prvi korak k odpravi birokratskih ovir z ukinitvijo legalizacij javnih listin in uvedbo večjezičnih obrazcev. Pot do enotnih javnih listin v EU pa je še dolga," je med razpravo poudarila poročevalka Mady Delvaux (S&D, Luksemburg)Nova pravila odpravljalo zahteve po legalizaciji in poenostavljajo druge formalnosti glede javnih listin, kot so potrdila o zakonskem stanu, starševstvu in narodnosti. Med dokumenti, na katere se nanaša uredba, so tudi potrdila o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze ali za registracijo partnerske skupnosti. Tudi potrdil o nekaznovanosti, ki jih svojim državljanom izdajo pristojni organi njihove države članice, ne bo več treba dodatno legalizirati.


Nove večjezični obrazci


Večjezični standardni evropski obrazci bodo kot priloga določenim javnim listinam odpravili potrebo po njihovem prevajanju v jezik namembne države članice. Gre za listine, katerih glavni namen je potrditev enega od naslednjih dejstev: rojstvo, dejstvo, da je oseba živa, smrt, ime, zakonsko zvezo (vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan), razvezo, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze, registracijo partnerske skupnosti (vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva), prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti, starševstvo, posvojitev, stalno prebivališče in/ali prebivališče ali državljanstvo ter nekaznovanost.


Obvezno obveščanje državljanov


Komisija in države članice bodo morale svoje državljane o poenostavitvi postopkov in novih večjezičnih obrazcih obvestiti prek spletnih strani in evropskega portala e-pravosodje.


Pregled po dveh letih z možnostjo razširitve področja uporabe


V uredbo so poslanci med pogajanji uspeli vnesti tudi določbo, ki predvideva možnost razširitve uporabe poenostavljenih pravil ob reviziji uredbe po dveh letih njene uporabe. Gre za javne listine glede pravnega statusa in zastopnika gospodarske družbe, diplome in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah in potrdila o uradno priznani invalidnosti.


Naslednji koraki


Uredba bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in naj bi se v celoti uporabljala od leta 2019.