Lažji dostop do spletnih storitev javnih ustanov za invalide in starejše  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Spletne strani in aplikacije upravnih organov, bolnišnic, sodišč in ostalih v javnem sektorju bodo morale biti v skladu z novo zakonodajo, ki jo je Parlament potrdil v sredo, enostavno dostopne vsem uporabnikom. Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, ki je že usklajena s Svetom, naj bi predvsem invalidnim in starejšim uporabnikom olajšala dostop do medijskih vsebin, obrazcev in plačil na spletnih straneh javnih ustanov.

"S to zakonodajo bomo zagotovili dostopnost e-uprave vsakomur, tako, kot morajo biti vsem dostopne javne zgradbe. Vprašanje spletnih strani v javnem sektorju je torej rešeno, a internet je več, kot so le vladne strani in aplikacije. Reformo je treba izvesti tudi v zasebnem sektorju, pri bankah, televizijskih postajah in zasebnih bolnišnicah. Upam, da bomo kmalu sprejeli evropsko zakonodajo o dostopnosti ter s tem omogočili polno dostopnost javnih in zasebnih storitev za vse državljane," je poudarila poročevalka Dita Charanzová (ALDE, Češka).

 

Direktiva predvideva uvedbo skupnih standardov glede dostopnosti, ki jih bodo morale izpolnjevati spletne strani in aplikacije organov javnega sektorja, kot so uptravni organi, sodišča, policija, javne bolnišnice, univerze in knjižnice. Spletne vsebine bodo morale biti enostavno dostopne tudi na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablice.


Mehanizem za zagotavljanje povratnih informacij


Organi javnega sektorja bodo morali zagotoviti in redno posodabljati podrobno, izčrpno in jasno izjavo o dostopnosti glede svojih spletišč in mobilnih aplikacij, ki bo v skladu z direktivo, vključno s pojasnilom o tistih delih vsebine, ki niso dostopni, in razlogih za takšno nedostopnost. Uvesti bodo morali tudi mehanizem za zagotavljanje povratnih informacij in povezavo nanj, ki bo vsakomur omogočil, da organ obvesti, ko njegova spletišča ali mobilne aplikacije ne spoštujejo zahtev glede dostopnosti in ga zaprosi za informacije.


Dostop do vsebin


Za določene vsebine ne bo treba zagotoviti skladnosti s pravili o dostopnosti, če ne bodo potrebne za izvajanje upravnih postopkov. Gre za starejše oblike zapisa pisarniških datotek, starejše ali v živo predvajane časovne medijske vsebine ali arhivirane spletne strani. Z mehanizmom za zagotavljanje povratnih informacij pa bodo lahko uporabniki izrecno zaprosili tudi za dostop do teh izključenih vsebin.


Organi javnega sektorja bodo morali ustrezno in v razumnem roku odgovoriti na obvestilo ali prošnjo uporabnika in zagotoviti povezavo do izvršilnega postopka, ki se lahko uporabi v primeru nezadovoljivega odziva na obvestilo ali prošnjo. Države bodo morale tudi imenovati ustrezen organ, ki bo pristojen za spremljanje izvajanja zakonodaje in poročanje o tem.


V Evropski uniji je približno 80 milijonov invalidnih oseb, hkrati pa se z daljšanjem življenjske dobe prebivalstva povečuje tudi delež starejših oseb, zato naj bi do leta 2020 število ljudi, ki bodo imeli različne oblike omejitev, naraslo na 120 milijonov.


Naslednji koraki


Po objavi direktive v Uradnem listu EU jo bodo morale države članice prenesti v svoje nacionalne zakonodaje v 21 mesecih od datuma začetka veljavnosti. Za nove spletne strani javnih organov bo nato začel teči 12-mesečni rok za njihovo uskladitev s pravili o dostopnosti, za že obstoječa spletišča bo veljal rok 24 mesecev, za mobilne aplikacije javnega sektorja pa 33-mesečni rok.

Dejstva 
  • Prva skupna evropska pravila o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za uporabnike, še posebej za invalidne osebe. 
  • Več članic EU ima svoja pravila o dostopnosti, ni upoštevajo mednarodne smernice na tem področju, vendar se med državami razlikujejo.