Poslanci za vzajemno čezmejno priznanje posvojitev 

Sporočilo za javnost 
 
 

Parlament je v četrtek sprejel resolucijo, s katero poziva Komisijo, naj za zaščito interesov otrok predlaga skupno zakonodajo o samodejnem čezmejnem priznanju nacionalnih aktov o posvojitvi ter uvede evropsko potrdilo o posvojitvi, ki naj bi pospešilo postopke vzajemnega priznanja.

Po mnenju poslancev je zakonodaja o samodejnem čezmejnem priznanju nacionalnih aktov o posvojitvi za primere, ko imajo posvojitelji in posvojeni otrok stalno prebivališče v isti državi članici, nujna. Haaška konvencija, ki so jo podpisale tudi vse članice EU, namreč velja le za primere, ko so starši in posvojenec iz različnih držav.


Evropsko potrdilo in skupne smernice


Z novim evropskim potrdilom o posvojitvah naj bi se pospešilo samodejno vzajemno priznanje nacionalnih aktov, hkrati pa Parlament želi, da Komisija pripravi skupne smernice za oblikovanje meril za posvojitev.


Poročevalec Tadeusz Zwiefka (ELS, Poljska) je poudaril: »Vsaka posvojitev mora biti v najboljšem interesu otroka in z individualno obravnavo upoštevati posebne okoliščine. Ker mora s posvojitvijo otrok dobiti ljubeče, skrbno in stabilno okolje, pozivamo Komisijo k sprejetju ukrepov za vzajemno priznavanje aktov o posvojitvi, da bo družinam posvojenih otrok zagotovljena pravna varnost ob selitvah v drugo državo članico.«


Starši posvojenih otrok morajo namreč v določenih primerih ob preselitvah ali potovanjih iz svoje države skozi upravne in sodne postopke dokazovati pravico skrbništva za otroka pri dostopu do izobraževanja ali zdravstvene oskrbe.


Predmet morebitne zakonodaje bo le individualni odnos med starši in otroki, držav članic pa ne bo obvezovala k priznanju samega pravnega razmerja med starši posvojenega otroka.


Parlament je resolucijo potrdil s 533 glasovi za, 41 proti in 72 vzdržanimi glasovi. Komisija ni zavezana upoštevati priporočil, mora pa obrazložiti svoje razloge za morebitno zavrnitev.