Nova protiteroristična zakonodaja 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 

Parlament je v četrtek sprejel direktivo za boljše preprečevanje terorističnih dejanj z odkrivanjem tujih borcev in potencialnih napadalcev-posameznikov. Nova pravila tudi jasno kriminalizirajo priprave na teroristične napade.

Nova zakonodaja posodablja sedanji okvirni sklep o boju proti terorizmu in širi področje uporabe na nastajajoče grožnje.


»Storilce moramo ustaviti še preden izvedejo napade, namesto, da po njih obžalujemo, ker nismo storili dovolj,« je v razpravi poudarila poročevalka Monika Hohlmeier (ELS, Nemčija).


Besedilo zakonodajnega predloga, o katerem so se predstavniki Parlamenta in Sveta EU neformalno dogovorili že novembra, so poslanci sprejeli s 498 glasovi za, 114 proti in 29 vzdržanimi glasovi.


Nova pravila med drugim kriminalizirajo pripravljalne dejavnosti:


  • potovanje v tujino z namenom vstopa v teroristično organizacijo in vrnitve v EU za izvedbo terorističnega napada,
  • novačenje za terorizem,
  • usposabljanje ali usposobljenost za napade,
  • pomoč pri, napeljevanje k ali poskus izvedbe napada,
  • javno spodbujanje terorizma
  • financiranje terorizma in terorističnih skupin

Pomoč žrtvam terorizma


Direktiva tudi opredeljuje zaščito žrtev terorizma in predvideva takojšno pomoč žrtvam in njihovim družinam v primeru napada. Pomoč mora vključevati tudi zdravstveno in psihološko podporo ter svetovanje o pravnih in finančnih zadevah, kot so pravni postopki za uveljavljanje zahtevkov.


Nova direktiva o boju proti terorizmu bo nadomestila Okvirni sklep Sveta iz leta 2002 (2002/475/PNZ) zaradi spremenjenih okoliščin in drugačnih terorističnih groženj, hkrati pa prinaša uskladitev zakonodaje z mednarodnimi obveznostmi iz Resolucije Varnostnega sveta ZN 2178 in Protokola h konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma.


Države članice bodo morale nova pravila prenesti v svojo zakonodajo v 18 mesecih.

5000  ; državljanov EU naj bi odpotovalo na konflikta območja v Siriji in Iraku ter tam sodelovalo v spopadih