Stanje Unije: izkoristimo zagon in oblikujmo ambiciozno prihodnost 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Načrt za EU leta 2025 temelji na demokratičnih vrednotah in učinkovitemu sprejemanju odločitev
  • Uresničenje obrambne, varnostne, energetske, digitalne in monetarne unije ter unije kapitalskih trgov
  • Zagotovitev enakih priložnosti za vse državljane in okrepitev industrijske konkurenčnosti
  • Ustanovitev evropskih agencij za delavske pravice, kibernetsko varnost in boj proti terorizmu.
Jean-Claude Juncker predstavlja velikopotetno vizijo močne in združene Evrope  

Politične skupine so med današnjo razpravo o stanju Unije pozdravile velikopotezno vizijo predsednika Komisije Jean-Claudea Junckerja o močni in združeni Evropi 2025.

Med triurno razpravo so predsedniki političnih skupin izmenjali stališča o obrambi, varnosti, zakonitih migracijah, mednarodni trgovini in socialni enakosti ter načinih za povečanje proračunske učinkovitosti in demokratičnega postopka odločanja.

 

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je pozdravil predsednika Komisije Jean-Claudea Junckerja, komisarje in estonsko predsedstvo Sveta na razpravi o stanju Unije. Izpostavil je, da državljani pričakujejo boljše sodelovanje institucij EU in držav članic pri reševanju izzivov migracij, terorizma, gospodarske rasti in socialnih pravic.

 

Za izjave posameznih govorcev kliknite na njihova imena.

 

Po besedah predsednika Junckerja proračunska stabilnost, večja zaposlenost in nadaljnja gospodarska obnova odpirajo pot velikopotezni reformi Unije, ki naj temelji na svobodi, enakih pravicah in pravni državi.

 

Najavil je predloge za novo funkcijo evropskega finančnega ministra, zakonite migracije, kibernetsko varnost, svobodo in pravice delavcev, mednarodno trgovino in obrambno unijo, o katerih naj Parlament in Svet dosežeta soglasje do konca mandata. Unija mora imeti močno zastopstvo, zato je predlagal, naj predsedstvo Evropskega sveta in Komisije dobi najuspešnejši »spitzenkandidat”, ki ga bodo izvolili evropski državljani na naslednjih evropskih volitvah junija 2019.

Juncker1 Juncker2 Juncker3 Juncker4 Juncker5

 

Preberite celoten govor.

Predsednik politične skupine EPP Manfred Weber (Nemčija) je pozdravil Junckerjevo vizijo poglobljene EU: “Svet nas ne čaka“. Izpostavil je zaskrbljenost državljanov, npr. strah pred globalizacijo: »potrebujemo socialno tržno gospodarstvo« ter glede »zavarovanja meja za zajezitev nezakonitih migracij«. Ljudje so zgroženi nad Turčijo: »Turčija ne more postali polnopravna članica EU«. Ljudi je strah, ko gledajo proti vzhodu: »potrebujemo evropsko obrambno unijo, ki bo zaščitila evropski način življenja«. Dejal je še, da je treba ustaviti Severni tok 2.

 

Predsednik politične skupine S&D Gianni Pittella (Italija) je predlagal, naj države EU “od vseh multinacionalk, ki goljufajo davčne organe, zahtevajo povračilo«, sprejmejo ukrepe »proti izkoriščanju mladih« in »jamstvo za otroke« ter zagotovijo izobraževanje in zatočišče za vse evropske otroke. Glede migracij je Komisijo pozval, naj »zbere pogum in odpre zakonite poti«, saj zapiranje nezakonitih ni dovolj.

Syed Kamall (ECR, Velika Britanija) je poudaril, da Evropa ne sme biti protekcionistična, če želi resnično zaščitit svoje državljane. Za razcvet evropskega gospodarstva potrebujemo več priložnosti, ne več predpisov. Dodal je: »Evropski načrti rasti ne ustvarjajo novih delovnih mest. Podjetja so tista, ki jih ustvarjajo«. »Ljudje izven Parlamenta želijo zagotovilo, da ladjo še naprej mirimo in da je ne bomo odpeljali v nove viharje«, je zaključil.

 

Predsednik skupine ALDE Guy Verhofstadt (Belgija) je dejal, da je Junckerjev govor vseboval veliko zanosa in vizije za leto 2019, deloma zato, ker se je veliko spremenilo. Populisti v Avstriji, na Nizozemskem in v Franciji so utišani: “Dobrodošli v dobi razuma!”, Dodal je, da to ni jasno le Nigelu Farageu in se pri tem skliceval na večino evropskih državljanov, ki želi, da je EU dejavnejša. »EU se mora zoperstaviti skrajno desnim vladam«.

 

Patrick Le Hyaric, sopredsedujoči skupine GUE/NGL je predlagal, naj Junckerjev sklad postane velik socialni in okoljski sklad. “V konkurenčnost usmerjena EU naj postane preteklost, zgradimo Unijo, ki bo zmes socialnega humanizma in ekološkega napredka, s pravičnimi pravili o napotenih delavcih, minimalno plačo, zaščito pokojnin, odpravo revščine in enakostjo spolov”, je dodal.


Philippe Lamberts (Belgija), sopredsedujoči skupine Zeleni/EFA, je dejal, da morajo evropski državljani najprej sprejeti samo idejo o EU. Da bi to lahko dosegli, bi moral Juncker v svojem govoru poskušati zmanjšati neenakosti, omejiti naš okoljski vpliv na meje, ki jih je postavila narava, preoblikovati trgovinsko politiko, zamrzniti Ceto, odpraviti glifosat in poostriti opredelitev endokrinih motilcev.

 

“Brexit vas ni izučil”, je dejal Nigel Farage (EFDD, Velika Britanija), ki je kritiziral Junckerjeve predloge za poglobitev evropskih integracij “brez privolitve državljanov”. Dodal je, da ga odnos Komisije do Poljske in Madžarske spominja na nekdanji sovjetski režim.

 

Harald Vilimsky (ENF, Avstrija) je poudaril, da ENF ne želi, da bi se “propadel evro”

razširil. Nasprotoval je obrambni uniji in prostemu pretoke delovne sile v EU. “Ohraniti je treba notranje meje, ker bi sicer milijoni Afričanov in Arabcev preplavili Unijo”, je zaključil.

 

Izjava estonskega predsedstva

 

Junckerjev zaključek